Actueel Archief

Reactie op 'Anna Sprankelt'

Lieke Stelling

03-10-2018

Publiek tijdens de voorleesmarathon
De kritiek in mijn brief aan de Volkskrant, die mevrouw Kuby citeert, richt zich op de organisatie van een festival dat zelf beweert de positie van vrouwen te verbeteren met een vrouwenvoorleesmarathon. Zoals meerdere malen is aangetoond, o.a. in het proefschrift van Corina Koolen is het probleem voor vrouwen in de literaire wereld dat vrouwelijke auteurs te weinig aandacht krijgen en minder serieus genomen worden. De organisatie had uit honderden briljante romans van vrouwelijke auteurs kunnen kiezen maar koos voor een man. Het had een gemengd voorleespubliek kunnen kiezen, maar koos voor deze passieve rol juist exclusief voor vrouwen. 
Anna Karenina is een prachtig boek met wonderschone vertalingen, maar dat doet niet af aan het feit dat het hoofdpersonage alleen betekenis ontleent aan stereotiepe vrouwenrollen. Kuby's vragen, o.a. of een man niet over verstikkende rolpatronen mag schrijven, of dat Homerus niet meer voorgelezen zou mogen worden aan meisjes zijn drogredenen en volgen niet uit de premisse van mijn brief.
 
Met mijn gebruik van het woord "harem" maakte ik expres een karikatuur van het evenement om het probleem aan de kaak te stellen dat het festival bij deze marathon niet geïnteresseerd is in de ideeën van vrouwen. De karikatuur die mevrouw Kuby maakt van mijn voorleesmarathon voor Virginia Woolf, aan het einde van haar laatste zin, toont vooral aan dat vrouwen in de literaire wereld nog een lange weg te gaan hebben voordat zij echt serieus genomen worden.
 
Lieke Stelling