1:2

vrijdag vertaaldag

Archief

2019 | Week 28: Jos Vos

De lijstjes in Het Hoofdkussenboek van de elfde-eeuwse hofdame Sei Shōnagon spreken de hedendaagse lezer vaak onmiddellijk aan. Maar wat te doen met de zakelijkere opsommingen in het boek, zoals 'Rivieren', 'Veerponten' en 'Vlakten'? Filter Vertaalprijslaureaat Jos Vos vertelt hoe hij te werk ging.
Lees meer >

Filter jaargang 26:2

Ulf Stolterfoht, Miek Zwamborn, Paul Claes, Vincent Hunink, Lily Meyer, Philippe Noble, Silvia Marijnissen, Hilde Kugel, Martin de Haan, Dieter Van Tilburgh, Winibert Segers, Gys-Walt van Egdom & Henri Bloemen
Lees meer >

Dossier Else Otten Übersetzerpreis

Op 11 april jl. werd de Else Otten Übersetzerpreis 2018 uitgereikt aan Ira Wilhelm voor haar vertaling van Stefan Hertmans' De bekeerlinge (2016) als Die Fremde. De Else Otten prijs wordt eens in de twee jaar toegekend voor de vertaling van belangrijk Nederlandstalig literair werk in het Duits en bedraagt € 5.000.
Lees meer >

Actueel Filter Vertaalprijs 2019 uitgereikt

De Filter Vertaalprijs 2019 is uitgereikt aan Jos Vos voor zijn vertaling *Het hoofdkussenboek* van Sei Shōnagon
Lees meer >