5:3

vrijdag vertaaldag

Archief

2020 | Week 4: Naaijkens & Koster

Op 11 januari jl. overleed Kitty Zwart, midden jaren tachtig tot midden jaren negentig hoogleraar Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en een van de oprichters van het tijdschrift Filter.
Lees meer >

Filter jaargang 26:4

Elma Drayer, Désirée Schyns, Reglindis De Ridder, Ger Groot, Lourens de Vries, Jan Gielkens, Esther von der Osten, Axel Rekkers en Martin de Haan
Lees meer >

Dossier Else Otten Übersetzerpreis

Op 11 april jl. werd de Else Otten Übersetzerpreis 2018 uitgereikt aan Ira Wilhelm voor haar vertaling van Stefan Hertmans' De bekeerlinge (2016) als Die Fremde. De Else Otten prijs wordt eens in de twee jaar toegekend voor de vertaling van belangrijk Nederlandstalig literair werk in het Duits en bedraagt € 5.000.
Lees meer >

Actueel Jury Filter Vertaalprijs 2020 bekend

De jury van de Filter Vertaalprijs 2020 is aan het werk: Jos Vos, Petra Broomans, Daniël Rovers, Heleen Oomen en Ton Naaijkens.
Lees meer >

 
 • Vrijdag Vertaaldag

  Op 11 januari jl. overleed Kitty Zwart, midden jaren tachtig tot midden jaren negentig hoogleraar Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en een van de oprichters van het tijdschrift Filter. Ton Naaijkens en Cees Koster, die nauw met haar samenwerkten, gedenken haar in een dubbelcolumn in onze rubriek Vrijdag Vertaaldag.

  Kitty Zwart (1943-2020)

  Lees meer >
 • Recensie Vrouwelijke Arabische stemmen

  Arjwan al Fayle bespreekt het decembernummer van Dietsche Warande & Belfort, een special met acht prozateksten en acht gedichten van vrouwelijke auteurs, uit het Arabisch vertaald door Helge Daniëls, Nisrine Mbarki en Jalila Hida.

  Lees meer >
 • Vorige Vertaaldag

  Meer dan 1500 beëdigde vertalers en tolken hebben hun freelance werk voor overheden als politie, Justitie en IND deze week neergelegd. Roemer Leushuis legt uit waar de actie om draait.

  (foto: Clarisa Chaparro)

  Lees meer >
 • Speuren naar Nabokov

  Een van de spannende onderdelen van vertaalhistorisch napluiswerk is het zoeken naar de eerste vertaling van werk van een bepaalde auteur. Jan Gielkens en Herman Brinkman gingen op zoek naar Nabokov in het Nederlands en dat leverde interessant materiaal op – en een verrassende bijvangst: een spectaculair en cultureel ambitieus zomernummer van het vergeten tijdschrift Astra.

  Lees meer >
 • Jury FVP 2020 aan het werk

  Met de start van het nieuwe jaar is ook de aanloop begonnen naar de uitreiking van de Filter Vertaalprijs 2020.

  Er zijn het afgelopen jaar tal van bijzondere vertalingen verschenen, de jury zal er haar handen vol aan hebben. In 2020 hebben zitting in de jury: Jos Vos (winnaar FVP 2019), Petra Broomans, Daniël Rovers, Heleen Oomen (namens tijdschrift Filter) en Ton Naaijkens (namens Stichting Filter).

   

  Lees meer >
 • Herres en aaiworst

  Een nieuwjaarsgroet aan alle Filteraars van Ton Naaijkens, die tegen beter weten in met herres en aaiworst de kloof wil dichten tussen boomers en millennials. Wat woorden niet al teweeg kunnen brengen op een mistige nieuwjaarswandeling.

   

  Lees meer >
 • Amandelbloesem boven de wieg

  Jo van Gogh-Bongers (1862-1925), de weduwe van Theo van Gogh, heeft er goeddeels in haar eentje voor gezorgd dat Vincent van Gogh na zijn dood kon uitgroeien tot de wereldberoemde schilder die hij nu is, schrijft Cees Koster. Onvermoeibaar heeft ze zijn werk gepromoot en verspreid en daarnaast heeft ze de briefwisseling tussen de broers voor een groot publiek ontsloten. Vertalen blijkt in haar leven een belangrijke rol te hebben gespeeld, eigenlijk op een heel vanzelfsprekende manier.

  Lees meer >
 • Paul van Ostaijen in het Frans

  Een klein bundeltje vroege getypte gedichten van Paul van Ostaijen, waarvan twee opmerkelijk genoeg in het Frans, bracht Jan H. Mysjkin bij woorden waar hij anders nooit was opgekomen. Hoe een vertaling in het Frans kan terugkeren naar het (Franse) model van het (Nederlandse) origineel…

   

  Lees meer >
 • De plaag van de letterlijkheid

  Classici in Nederland hebben en nogal eigenzinnige kijk op vertalen, schrijven Emilia Menkveld en Maurits Lesmeister. De klassieke tekst zo letterlijk mogelijk weergeven, luidt het devies, en daarbij blijft vertalen als creatief proces grotendeels buiten beeld. Hoe bestrijd je deze plaag van letterlijkheid? Hoe ziet de toekomst van vertalen uit het Grieks en Latijn eruit? Deze en andere vragen kwamen voorbij op een symposium van de opleiding Griekse en Latijnse cultuur in Amsterdam.

  Omslagillustratie Carrie Kaser van Aeneis-vertaling David Hadbawnik

  Lees meer >
 • Franse onomatopeeën

  Isabelle Bambust ziet hoe een orgelwerk wordt vertaald naar een interactief spel met kinderen en volwassenen. Ze besluit die eerste vertaling uit te breiden met een tweede en raakt verzeild in een vrolijke zoektocht naar Franse onomatopeeën.

   

  Lees meer >
 • Loreley aan de Elbe

  Tijdens een workshop van Yoko Tawada buigt Jaap van Vredendaal zich met andere vertalers over woordspelingen en associaties, die even rijkelijk als vrijelijk vloeien in Tawada's werk. Schuberts forellen zwemmen de Winterreise in en Loreley kamt haar haren op een balkon aan de Elbe.

   

  Lees meer >
 • Is alles al eens gezegd? ja en nee

  Meer dan tweeduizend jaar geleden was alles al een keer gezegd. Harm-Jan van Dam las oude jaargangen van Filter en constateerde dat dit waar is. En toch ook niet: Filter geeft altijd een nieuwe draai.


  Illustratie bij een scène uit Terentius' Eunuch door Albrecht Dürer (1492/93)

  Lees meer >
 • Voorbij  de regels

  De poëzievertaler is een poëzieveranderaar: de taal verandert, de vorm verandert; je creëert per definitie een versie in de doelcultuur die – als het goed is – zélf zingt van je reinste poëzie, vaak juist omdat de regels niet worden gevolgd, stelt Onno Kosters.

  Lees meer >
 • Recensie Teksten in beweging

  De bundel Teksten in beweging, samengesteld ter gelegenheid van Ton Naaijkens emeritaat, is met bijna vijftig bijdragen uit zowel wetenschappelijke als literair scheppende hoek bijna even veelzijdig als de gevierde zelf. Een ruime en enthousiasmerende staalkaart waarin iedereen kan ontdekkingen doen, schrijft Erik De Smedt.

  Lees meer >
 • Forumdiscussie Een schild van liefde

  Op 28 november 2017 sprak Désirée Schyns tijdens het symposium ‘Getuigenis in vertaling’ aan de Universiteit Gent met vertalers David Bellos, Daniel Cunin, Mireille Cohendy, Marianne Kaas en Philippe Noble over hun vertalingen van getuigenissen door slachtoffers van de Holocaust. Filter presenteert ‘Een schild van liefde’, de transcriptie die Schyns maakte van dit bijzonder boeiende, indringende gesprek, waarin uiteenlopende teksten, ervaringen en opvattingen aan bod komen. Warm aanbevolen en vanaf nu te lezen in ons webdossier ‘Getuigenis en vertaling’.

             

  Lees meer >
 • De vertaler een slaaf?

  In de nieuwe vertaling van James Baldwins The Fire Next Time had vertaler Harm Damsma geen zeggenschap over de vertaling van de termen ‘white’, ‘negro’ en ‘nigger’. Over de vertaling van de politiek beladen woorden valt veel te discussiëren, maar de keuzes van de uitgever gaan in dit geval ten koste van het vileine van Baldwins zinnen. Bovendien hoort de vertaler geen slaaf te zijn van exegeses waar hij niet achter staat, betoogt Ton Naaijkens.

  Lees meer >