17:1

vrijdag vertaaldag

Archief

2020 | Week 31: Daan Stoffelsen

Vreemde woorden zijn overal, maar ze doen iets anders in een pijnlijk openhartig en analytisch essay dan in de meeste romans, schrijft Daan Stoffelsen.
Lees meer >

Filter jaargang 27:2

Daniël Rovers, Anne Lopes Michielsen, Carlijn Brouwer, Niek Miedema, Elies Smeyers, Koen Boelens, Heleen Oomen, Emilia Menkveld, Eva Wissenburg, Els Snick, Martin de Haan, Diederik Burgersdijk, Joep Stapel & Jur Koksma
Lees meer >

Dossier Else Otten Übersetzerpreis

Op 11 april jl. werd de Else Otten Übersetzerpreis 2018 uitgereikt aan Ira Wilhelm voor haar vertaling van Stefan Hertmans' De bekeerlinge (2016) als Die Fremde. De Else Otten prijs wordt eens in de twee jaar toegekend voor de vertaling van belangrijk Nederlandstalig literair werk in het Duits en bedraagt € 5.000.
Lees meer >

Actueel Dankwoord Henny Corver

Dankwoord van Henny Corver n.a.v. de Filter Vertaalprijs 2020 voor Pelgrim langs Tinker Creek van Annie Dillard.
Lees meer >

 
 • Vrijdag Vertaaldag

  Vreemde woorden zijn overal, maar ze doen iets anders in een roman dan in een pijnlijk eerlijk essay. Daan Stoffelsen laat zich meevoeren door associaties en etymologische overdenkingen in werk van Wytske Versteeg en Jenny Offill. Over woorden, weefsels en omwegen, en het uitstellen van je oordeel.

   

  Lees meer >
 • Vorige Vertaaldag

  De beroemde eerste zin uit Der Prozess van Franz Kafka bevat de conjuntiefvorm ‘hätte’. In veel vertalingen wordt over die vorm heen gestapt. Maar de keuze voor ‘zou’ of geen ‘zou’ heeft wel degelijk gevolgen, schrijft Els Andringa. Kafka zou Kafka niet zijn als er geen afgronden achter zijn subtiliteiten schuilgingen.

  Lees meer >
 • De canon van vertalingen

  De vertaling van kinderliteratuur stond in Sovjet-Rusland op een bijzonder hoog peil. Vinnie-Poech, Pljoech en Pljich, Alisa en Peppi, zoals ze in het Russisch heten, werden stuk voor stuk onsterfelijk dankzij vertalers als Daniil Charms, Boris Zachoder en Nina Demoerova. Het brengt Robbert-Jan Henkes op het idee van een canon van vertalingen.

  Lees meer >
 • Avontuurlijke vertaalwegen

  De Dapperstraat geeft couleur locale aan het beroemde gedicht, ook voor de lezer die de Amsterdamse Dapperstraat nog nooit heeft gezien. Hoe overleeft dat cultuurgoed de tocht naar andere culturen? Bert de Waart leest 46 vertalingen en zoekt het uit: van Plucky Street en Heldengracht tot la calle de Dapper en East End.

  Lees meer >
 • Creatief taalgebruik in vertaling

  Taal die afwijkt van de norm pleegt in vertaling genormaliseerd te worden. Of niet? Imogen Cohen verrichtte promotieonderzoek naar creatief taalgebruik in zes Nederlandse romans en hun Engelse vertalingen. Wat gebeurt er in vertaling met creatieve samenstellingen als ‘gedachtenbrand’ en ‘telefoonjeuk’, en ongewone collocaties als ‘[het] stuurloze hoofd’?

  Lees meer >
 • Who's Afraid of Red, Yellow and Blue

  De Vlaamse dichter Tom Van de Voorde werkt in de marge ook aan poëzievertalingen. Samen met Staša Pavlović bracht hij dit voorjaar bij uitgeverij Vleugels Ik weet uit, een uitvoerige keuze uit het werk van de Sloveense dichter Tomaž Šalamun (1941–2014). Als hij alleen werkt is hij vooral met Amerikaanse dichters bezig. Hij vertaalde werk van Michael Palmer, Ariana Reines en Wallace Stevens en werkt momenteel aan iets nieuws, blijkens het hier gepubliceerde gedicht ‘Who's afraid of red, yellow and blue’, een voorpublicatie uit zijn begin juli te verschijnen dichtbundel Jouw zwaartekracht mijn veer. Het gedicht, waarvan de titel verwijst naar het bekende schilderij van Barnett Newman, gaat onder andere in op de zin en onzin van poëzie vertalen. Kunst, poëzie en vertaling komen op een wonderbaarlijke wijze samen.

  Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III (collectie Stedelijk Museum, Amsterdam)

  Lees meer >
 • Verslag Algemeen overleg Tolken en vertalers

  Eergisteren vond in de Tweede Kamer het afrondende Verslag Algemeen Overleg Tolken en vertalers plaats. De drie belangrijkste moties – alternatieven voor de aanbesteding van tolk- en vertaaldiensten, afzien van uitbreiding van het tolkenregister naar taalniveau B2 en een forse verhoging van de tarieven voor tolken en vertalers – werden verworpen. Een zware teleurstelling voor de beroepsgroep. Roemer Leushuis schrijft erover.

  Foto: Clarisa Chaparro

  Lees meer >
 • Associaties op kroonreis

  Noodgedwongen verzint Isabelle Bambust het woord kroonreis. Hoe komt ze erop? ‘Kroon’ is in het Latijn corona, maar hoe zit het met het woord ‘reis’?

   

  Lees meer >
 • Naast Vertalië ligt buurland Schrijvië

  Pal naast het hier al vaak verkende, zowel vermaande als bezongen land Vertalië ligt buurland Schrijvië. Er is veel grensverkeer en om heel wat lappen grond is er voortdurend onenigheid van wie ze zijn. Pendelaar Robbert-Jan Henkes is er kind aan huis. Hij spreekt ook beide talen, maar soms moet hij toch jonge hulptroepen oproepen om de juiste wegen en toon te vinden.

  Lees meer >
 • Dichter-vertaler in het Ladino

  In 2011 verscheen voor het eerst een vertaling van de Odyssee in het Ladino, de taal van de Sefardische joden in de Diaspora. De vertaling was van de hand van de toen 85-jarige Moshe Ha-Elion, die in 1925 in Thessaloniki geboren werd, de concentratiekampen overleefde en zich na de oorlog in Palestina vestigde. David Omar Cohen over deze bijzondere vertaler, de minderheidstaal die zijn moedertaal is en de bijzondere gedichten die hij schreef in de vorm en verteltrant van oude Sefardische balladen.

  Moshe Ha-Elion (foto 2017)

  Lees meer >
 • In memoriam Jo Radersma

  Volbloed redacteur, vertaalengel, eindredacteur van de Nieuwe Bijbelvertaling, ontstuitbare bron van leven. Beoefenaar van een professie die per definitie door stilte wordt omgeven. Ton Naaijkens herdenkt en eert redacteur Jo Radersma (1946-2020) en gaat op zoek naar sporen van haar werk.

  Lees meer >
 • Waddenpoëzie  vertaald

  Wat is het wad? Bert de Waart reist voor vertalingen van onze Waddenpoëzie binnenskamers naar Friesland en verder naar Engeland, Duitsland, Spanje en Italië en constateert dat een mudflat dichterbij is dan een palude.

   

  Lees meer >
 • Pooiers en Vissen

  Waarom worden pooiers steeds met vissen vergeleken? En waarom zijn dat in Latijns-Amerika stokvissen? Roemer Leushuis onderzocht het en constateert ook nog dat het Nederlands veel armoediger is dan het Spaans in zijn woordkeuze voor dit dubieuze beroep.

  Lees meer >
 • Aan banden

  Een schamele column legt het onmiddellijk af tegen de enorme claim op samenhang die van warenhuizen, ideologieën of godsdiensten uitgaat. Maar toch hebben gekooid zijn, Liesbeth List, corona, vertalen en dodenherdenking meer met elkaar te maken dan je denkt. Volg de kronkelwegen van Ton Naaijkens maar.

  Lees meer >
 • Recensie Willem Frederik Hermans als vertaler

  Vandaag – 27 april 2020 – is het vijfentwintig jaar geleden dat Willem Frederik Hermans overleed. Sinds 2005 verschijnen zijn ‘voorbeeldig en pleïadesk vormgegeven’ Volledige Werken. Een uitzonderlijk editieteam heeft er al die tijd gestaag aan doorgewerkt. Het nieuwste deel, deel 19, is gewijd aan vertalingen van Hermans. Het heet ‘Werk van anderen’ maar hoort wel degelijk geheel tot zijn oeuvre – en is wederom voorzien van uitgebreide toelichtingen. Ton Naaijkens bespreekt het, mede ter nagedachtenis aan de schrijver.

  Lees meer >
 • Filter Vertaalprijs 2020 naar Henny Corver

  Zojuist is bekendgemaakt dat de Filter Vertaalprijs 2020 is toegekend aan Henny Corver voor haar vertaling Pelgrim langs Tinker Creek van Annie Dillard!

   

  Lees meer >
 • Dankwoord Henny Corver

  Naar aanleiding van de Filter Vertaalprijs 2020 voor haar vertaling Pelgrim langs Tinker Creek schreef Henny Corver een dankwoord.

  Lees meer >
 • Een grondig gepimpte Koeperus

  Omdat de hedendaagse jeugd in episch tempo ontleesd lijkt te raken en weerstand blijkt te voelen tegen een boek als Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan, maakte neerlandica Michelle van Dijk onlangs een hertaling van deze roman. Fabian Stolk las die hertaling en deelt zijn bevindingen.

   

  Lees meer >
 • David Lynch ondertiteld

  De korte film What Did Jack Do? van David Lynch draait om een dialoog tussen een man en een aap. De film is bijna plotloos, de dialoog een aaneenschakeling van clichés en woordspelingen. Hanneke Marttin keek met Nederlandse ondertitels.

  Lees meer >
 • 3PO- syndroom

  In de publieke opinie leeft nog steeds het beeld van de tolk of vertaler als een soort robot à la C-3PO uit Star Wars. De plannen van minister van Justitie Grapperhaus tonen dat nog maar eens aan. Roemer Leushuis zoekt uit waar dit 3PO-syndroom toch vandaan komt.

  Lees meer >
 • Noligraaf Mysterie

  Isabelle Bambust wandelt het nieuwe jaar in en stuit op wonderlijke etymologische kwesties. Wat hebben de makreel en de pooier bijvoorbeeld met elkaar gemeen, wat is een Australische chalkie en wat doet een timmerman met een voorloper? En passant ontrafelt ze het mysterie achter die o zo handige noligraaf.

  Lees meer >
 • Tacita Dean

  Tijdens een symposium over W.G. Sebald ziet Vera Magnússon een korte biografische film van Tacita Dean over de Duitse dichter en Sebaldvertaler Michael Hamburger. In de film wordt met geen woord gerept over vertalen of over Sebald; de kijker krijgt vooral veel appels en appelbomen te zien. Toch komt vertalen impliciet wel degelijk aan bod.

  Lees meer >
 • Boekenkist naar Boekenkast

  Een paar eeuwen verouderen om zeventiende-eeuws Nederlands te begrijpen en dan weer terug naar nu om over te stappen naar hedendaags Duits: Sanne Jacobs doet het, om een theologisch werk van de grote geleerde Hugo de Groot te vertalen. Hij ontsnapte in een boekenkist, zij dwaalt rond in virtuele boekenkasten.

  Hugo de Groot bereidt zijn ontsnapping voor: Simon Fokke ca. 1750

  Lees meer >
 • Van A tot Z

  Anne Lopes Michielsen over de uitdagende puzzel om een abecedarium voor peuters en kleuters uit het Portugees in het Nederlands te vertalen.

  Werk in uitvoering

  Lees meer >
 • Amandelbloesem boven de wieg

  Jo van Gogh-Bongers (1862-1925), de weduwe van Theo van Gogh, heeft er goeddeels in haar eentje voor gezorgd dat Vincent van Gogh na zijn dood kon uitgroeien tot de wereldberoemde schilder die hij nu is, schrijft Cees Koster. Onvermoeibaar heeft ze zijn werk gepromoot en verspreid en daarnaast heeft ze de briefwisseling tussen de broers voor een groot publiek ontsloten. Vertalen blijkt in haar leven een belangrijke rol te hebben gespeeld, eigenlijk op een heel vanzelfsprekende manier.

  Lees meer >