24:4

vrijdag vertaaldag

Archief

2020 | Week 7: Bert de Waart

Bert de Waart stort zich op "De ballade van de gasfitter" van Gerrit Achterberg in maar liefst zes vertalingen. Gefantaseerde gasfitters en dubbelgangers duiken op, er zijn vertaalde witregels die de architectuur symboliseren, draaiende (g)asfabrieken en tenslotte een vittende fitter die tafel en bed moet delen met een ander. Is die misschien de vertaler?
Lees meer >

Filter jaargang 26:4

Elma Drayer, Désirée Schyns, Reglindis De Ridder, Ger Groot, Lourens de Vries, Jan Gielkens, Esther von der Osten, Axel Rekkers en Martin de Haan
Lees meer >

Dossier Else Otten Übersetzerpreis

Op 11 april jl. werd de Else Otten Übersetzerpreis 2018 uitgereikt aan Ira Wilhelm voor haar vertaling van Stefan Hertmans' De bekeerlinge (2016) als Die Fremde. De Else Otten prijs wordt eens in de twee jaar toegekend voor de vertaling van belangrijk Nederlandstalig literair werk in het Duits en bedraagt € 5.000.
Lees meer >

Actueel Nederlands en Nederlands

In het meest recente nummer van de papieren Filter (26:4) stond een artikel van Reglindis De Ridder over kindertelevisie: '"Het is verruktelijk'". Daar ging zij in op diversiteit en gelijke vertegenwoordiging van bijvoorbeeld geslacht, huidskleur, en klasse in televisieprogramma's voor kinderen, het vaakst tekenfilms en andere fictie. Heel veel daarvan wordt ingekocht uit Engelstalige landen, en vertalers, meestal voor nagesynchroniseerde tekst, spelen hier dus een belangrijke rol. In het artikel was ook sprake van Belgisch-Nederlandse en Nederlands-Nederlandse versies van een programma. Vlaming, vertaler en Jurylid van de Filter Vertaalprijs 2020 Jos Vos drukte zijn verbazing hierover uit via de link op deze website. Reglindis De Ridder gaf desgevraagd een nadere toelichting. De webredactie presenteert nu vraag en antwoord op dit punt; wie meer wil lezen kan terecht in de papieren Filter.
Lees meer >

 
 • Vrijdag Vertaaldag

  Bert de Waart stort zich op De ballade van de gasfitter van Gerrit Achterberg in maar liefst zes vertalingen. Gefantaseerde gasfitters en dubbelgangers duiken op, er zijn vertaalde witregels die de architectuur symboliseren, draaiende (g)asfabrieken en tenslotte een vittende fitter die tafel en bed moet delen met een ander. Is die misschien de vertaler? 

  Lees meer >
 • Nederlands en Nederlands Vraag en Antwoord

  In het meest recente nummer van de papieren Filter (26:4) stond een artikel van Reglindis De Ridder over kindertelevisie: '"Het is verruktelijk'". Daar ging zij in op diversiteit en gelijke vertegenwoordiging van bijvoorbeeld geslacht, huidskleur, en klasse in televisieprogramma's voor kinderen, het vaakst tekenfilms en andere fictie. Heel veel daarvan wordt ingekocht uit Engelstalige landen, en vertalers, meestal voor nagesynchroniseerde tekst, spelen hier dus een belangrijke rol. In het artikel was ook sprake van Belgisch-Nederlandse en Nederlands-Nederlandse versies van een programma. Vlaming, vertaler en Jurylid van de Filter Vertaalprijs 2020 Jos Vos drukte zijn verbazing hierover uit via de link op deze website. Reglindis De Ridder gaf desgevraagd een nadere toelichting. De webredactie presenteert nu vraag en antwoord op dit punt; wie meer wil lezen kan terecht in de papieren Filter.

  Lees meer >
 • Vorige Vertaaldag

  Een paar eeuwen verouderen om zeventiende-eeuws Nederlands te begrijpen en dan weer terug naar nu om over te stappen naar hedendaags Duits: Sanne Jacobs doet het, om een theologisch werk van de grote geleerde Hugo de Groot te vertalen. Hij ontsnapte in een boekenkist, zij dwaalt rond in virtuele boekenkasten.

                                                          Hugo de Groot bereidt zijn ontsnapping voor: Simon Fokke ca. 1750

  Lees meer >
 • Van A tot Z

  Anne Lopes Michielsen over de uitdagende puzzel om een abecedarium voor peuters en kleuters uit het Portugees in het Nederlands te vertalen.

  Werk in uitvoering

  Lees meer >
 • in memoriam Kitty Zwart

  Op 11 januari jl. overleed Kitty Zwart, midden jaren tachtig tot midden jaren negentig hoogleraar Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en een van de oprichters van het tijdschrift Filter. Ton Naaijkens en Cees Koster, die nauw met haar samenwerkten, gedenken haar in een dubbelcolumn in onze rubriek Vrijdag Vertaaldag.

  Kitty Zwart (1943-2020)

  Lees meer >
 • Recensie Vrouwelijke Arabische stemmen

  Arjwan al Fayle bespreekt het decembernummer van Dietsche Warande & Belfort, een special met acht prozateksten en acht gedichten van vrouwelijke auteurs, uit het Arabisch vertaald door Helge Daniëls, Nisrine Mbarki en Jalila Hida.

  Lees meer >
 • Actie: tolken zwijgen in alle talen

  Meer dan 1500 beëdigde vertalers en tolken hebben hun freelance werk voor overheden als politie, Justitie en IND deze week neergelegd. Roemer Leushuis legt uit waar de actie om draait.

  (foto: Clarisa Chaparro)

  Lees meer >
 • Speuren naar Nabokov

  Een van de spannende onderdelen van vertaalhistorisch napluiswerk is het zoeken naar de eerste vertaling van werk van een bepaalde auteur. Jan Gielkens en Herman Brinkman gingen op zoek naar Nabokov in het Nederlands en dat leverde interessant materiaal op – en een verrassende bijvangst: een spectaculair en cultureel ambitieus zomernummer van het vergeten tijdschrift Astra.

  Lees meer >
 • Jury FVP 2020 aan het werk

  Met de start van het nieuwe jaar is ook de aanloop begonnen naar de uitreiking van de Filter Vertaalprijs 2020.

  Er zijn het afgelopen jaar tal van bijzondere vertalingen verschenen, de jury zal er haar handen vol aan hebben. In 2020 hebben zitting in de jury: Jos Vos (winnaar FVP 2019), Petra Broomans, Daniël Rovers, Heleen Oomen (namens tijdschrift Filter) en Ton Naaijkens (namens Stichting Filter).

   

  Lees meer >
 • Herres en aaiworst

  Een nieuwjaarsgroet aan alle Filteraars van Ton Naaijkens, die tegen beter weten in met herres en aaiworst de kloof wil dichten tussen boomers en millennials. Wat woorden niet al teweeg kunnen brengen op een mistige nieuwjaarswandeling.

   

  Lees meer >
 • Amandelbloesem boven de wieg

  Jo van Gogh-Bongers (1862-1925), de weduwe van Theo van Gogh, heeft er goeddeels in haar eentje voor gezorgd dat Vincent van Gogh na zijn dood kon uitgroeien tot de wereldberoemde schilder die hij nu is, schrijft Cees Koster. Onvermoeibaar heeft ze zijn werk gepromoot en verspreid en daarnaast heeft ze de briefwisseling tussen de broers voor een groot publiek ontsloten. Vertalen blijkt in haar leven een belangrijke rol te hebben gespeeld, eigenlijk op een heel vanzelfsprekende manier.

  Lees meer >
 • Paul van Ostaijen in het Frans

  Een klein bundeltje vroege getypte gedichten van Paul van Ostaijen, waarvan twee opmerkelijk genoeg in het Frans, bracht Jan H. Mysjkin bij woorden waar hij anders nooit was opgekomen. Hoe een vertaling in het Frans kan terugkeren naar het (Franse) model van het (Nederlandse) origineel…

   

  Lees meer >
 • De plaag van de letterlijkheid

  Classici in Nederland hebben en nogal eigenzinnige kijk op vertalen, schrijven Emilia Menkveld en Maurits Lesmeister. De klassieke tekst zo letterlijk mogelijk weergeven, luidt het devies, en daarbij blijft vertalen als creatief proces grotendeels buiten beeld. Hoe bestrijd je deze plaag van letterlijkheid? Hoe ziet de toekomst van vertalen uit het Grieks en Latijn eruit? Deze en andere vragen kwamen voorbij op een symposium van de opleiding Griekse en Latijnse cultuur in Amsterdam.

  Omslagillustratie Carrie Kaser van Aeneis-vertaling David Hadbawnik

  Lees meer >
 • Loreley aan de Elbe

  Tijdens een workshop van Yoko Tawada buigt Jaap van Vredendaal zich met andere vertalers over woordspelingen en associaties, die even rijkelijk als vrijelijk vloeien in Tawada's werk. Schuberts forellen zwemmen de Winterreise in en Loreley kamt haar haren op een balkon aan de Elbe.

   

  Lees meer >
 • Is alles al eens gezegd? ja en nee

  Meer dan tweeduizend jaar geleden was alles al een keer gezegd. Harm-Jan van Dam las oude jaargangen van Filter en constateerde dat dit waar is. En toch ook niet: Filter geeft altijd een nieuwe draai.


  Illustratie bij een scène uit Terentius' Eunuch door Albrecht Dürer (1492/93)

  Lees meer >
 • Forumdiscussie Een schild van liefde

  Op 28 november 2017 sprak Désirée Schyns tijdens het symposium ‘Getuigenis in vertaling’ aan de Universiteit Gent met vertalers David Bellos, Daniel Cunin, Mireille Cohendy, Marianne Kaas en Philippe Noble over hun vertalingen van getuigenissen door slachtoffers van de Holocaust. Filter presenteert ‘Een schild van liefde’, de transcriptie die Schyns maakte van dit bijzonder boeiende, indringende gesprek, waarin uiteenlopende teksten, ervaringen en opvattingen aan bod komen. Warm aanbevolen en vanaf nu te lezen in ons webdossier ‘Getuigenis en vertaling’.

             

  Lees meer >