17:4

vrijdag vertaaldag

Archief

2020 | Week 13: Isabelle Bambust

Isabelle Bambust wandelt het nieuwe jaar in en stuit op merkwaardige etymologische kwesties. Wat hebben de makreel en de pooier met elkaar te maken, en hoe zit het toch met die o zo handige noligraaf?
Lees meer >

Filter jaargang 27:1

David Omar Cohen, Akkie Joosse en Cees Koster, Onno Kosters, Christiane Kuby, Emilia Menkveld, Ton Naaijkens, Désirée Schyns en Els Snick
Lees meer >

Dossier Else Otten Übersetzerpreis

Op 11 april jl. werd de Else Otten Übersetzerpreis 2018 uitgereikt aan Ira Wilhelm voor haar vertaling van Stefan Hertmans' De bekeerlinge (2016) als Die Fremde. De Else Otten prijs wordt eens in de twee jaar toegekend voor de vertaling van belangrijk Nederlandstalig literair werk in het Duits en bedraagt € 5.000.
Lees meer >

Actueel Nominaties Filter Vertaalprijs 2020

De vijf nominaties voor de Filter Vertaalprijs 2020 zijn bekend!
Lees meer >

 
 • Vrijdag Vertaaldag

  Isabelle Bambust wandelt het nieuwe jaar in en stuit op wonderlijke etymologische kwesties. Wat hebben de makreel en de pooier bijvoorbeeld met elkaar gemeen, wat is een Australische chalkie en wat doet een timmerman met een voorloper? En passant ontrafelt ze het mysterie achter die o zo handige noligraaf.

  Lees meer >
 • Recensie Twee Mysjkin-Schmidts

  Ton Naaijkens hield zich plezierig bezig met twee vertalingen die Jan Mysjkin maakte van werken van Arno Schmidt (1914-1978), beide vorig jaar verschenen bij Uitgeverij Vleugels. Uitbreken, losbreken en algehele dwarsigheid in proza dat ook poëzie had kunnen zijn.

     

  Lees meer >
 • Vijf nominaties Filter Vertaalprijs 2020

  De vijf nominaties voor de Filter Vertaalprijs 2020 zijn bekend!

  Lees meer >
 • Vorige Vertaaldag

  In de publieke opinie leeft nog steeds het beeld van de tolk of vertaler als een soort robot à la C-3PO uit Star Wars. De plannen van minister van Justitie Grapperhaus tonen dat nog maar eens aan. Roemer Leushuis zoekt uit waar dit 3PO-syndroom toch vandaan komt.

   

  Lees meer >
 • David Lynch ondertiteld

  De korte film What Did Jack Do? van David Lynch draait om een dialoog tussen een man en een aap. De film is bijna plotloos, de dialoog een aaneenschakeling van clichés en woordspelingen. Hanneke Marttin keek met Nederlandse ondertitels.

  Lees meer >
 • Tacita Dean

  Tijdens een symposium over W.G. Sebald ziet Vera Magnússon een korte biografische film van Tacita Dean over de Duitse dichter en Sebaldvertaler Michael Hamburger. In de film wordt met geen woord gerept over vertalen of over Sebald; de kijker krijgt vooral veel appels en appelbomen te zien. Toch komt vertalen impliciet wel degelijk aan bod.

   

  Lees meer >
 • Recensie De vertaalpodcast

  Elke twee weken brengt de Vlaamse juridisch vertaler Steven Segaert een Vertaalpodcast uit vol tips en informatie, meestal in de vorm van een interview met Vlaamse of Nederlandse ervaringsdeskundigen. Caroline Meijer beluisterde de zestien afleveringen die er tot nu toe zijn en schreef een recensie voor alle vertalers of ze nu quasi verlegen kamergeleerdes zijn of ondernemende freelancende netwerkers.

  Lees meer >
 • Hallucinaties  in Zuid-Wales

  Eerst begreep Amber Janssens een kort verhaal dat speelt in Zuid-Wales niet goed, doordat ze de achtergrondkennis miste die voor auteur Thomas Morris en zijn oorspronkelijke publiek vanzelf sprak. Om die impliciete betekenislaag over te brengen moest ze soms hard ingrijpen.

  Nantgarw, Zuid-Wales

  Lees meer >
 • Taalvariatie en inclusie

  Elisabeth Van Haegenborgh kijkt als jonge Vlaamse literair vertaler naar de Nederlandstalige vertaalwereld. Ze ziet in Nederland te vaak een hiërarchische, normatieve benadering van taalvarianten zoals het Belgisch-Nederlands, en bepleit meer inclusiviteit en saamhorigheid. Geen Asjemenou, maar Bruggenbouw!

       

  Lees meer >
 • Recensie Vrouwelijke Arabische stemmen

  Arjwan al Fayle bespreekt het decembernummer van Dietsche Warande & Belfort, een special met acht prozateksten en acht gedichten van vrouwelijke auteurs, uit het Arabisch vertaald door Helge Daniëls, Nisrine Mbarki en Jalila Hida.

  Lees meer >
 • Nederlands en Nederlands Vraag en Antwoord

  In het meest recente nummer van de papieren Filter (26:4) stond een artikel van Reglindis De Ridder over kindertelevisie: '"Het is verruktelijk'". Daar ging zij in op diversiteit en gelijke vertegenwoordiging van bijvoorbeeld geslacht, huidskleur, en klasse in televisieprogramma's voor kinderen, het vaakst tekenfilms en andere fictie. Heel veel daarvan wordt ingekocht uit Engelstalige landen, en vertalers, meestal voor nagesynchroniseerde tekst, spelen hier dus een belangrijke rol. In het artikel was ook sprake van Belgisch-Nederlandse en Nederlands-Nederlandse versies van een programma. Vlaming, vertaler en Jurylid van de Filter Vertaalprijs 2020 Jos Vos drukte zijn verbazing hierover uit via de link op deze website. Reglindis De Ridder gaf desgevraagd een nadere toelichting. De webredactie presenteert nu vraag en antwoord op dit punt; wie meer wil lezen kan terecht in de papieren Filter.

  Lees meer >
 • Achterbergs Ballade van de 'gasfitter'

  Bert de Waart stort zich op De ballade van de gasfitter van Gerrit Achterberg in maar liefst zes vertalingen. Gefantaseerde gasfitters en dubbelgangers duiken op, er zijn vertaalde witregels die de architectuur symboliseren, draaiende (g)asfabrieken en tenslotte een vittende fitter die tafel en bed moet delen met een ander. Is die misschien de vertaler? 

  Lees meer >
 • Boekenkist naar Boekenkast

  Een paar eeuwen verouderen om zeventiende-eeuws Nederlands te begrijpen en dan weer terug naar nu om over te stappen naar hedendaags Duits: Sanne Jacobs doet het, om een theologisch werk van de grote geleerde Hugo de Groot te vertalen. Hij ontsnapte in een boekenkist, zij dwaalt rond in virtuele boekenkasten.

  Hugo de Groot bereidt zijn ontsnapping voor: Simon Fokke ca. 1750

  Lees meer >
 • Van A tot Z

  Anne Lopes Michielsen over de uitdagende puzzel om een abecedarium voor peuters en kleuters uit het Portugees in het Nederlands te vertalen.

  Werk in uitvoering

  Lees meer >
 • Actie: tolken zwijgen in alle talen

  Meer dan 1500 beëdigde vertalers en tolken hebben hun freelance werk voor overheden als politie, Justitie en IND deze week neergelegd. Roemer Leushuis legt uit waar de actie om draait.

  (foto: Clarisa Chaparro)

  Lees meer >
 • in memoriam Kitty Zwart

  Op 11 januari jl. overleed Kitty Zwart, midden jaren tachtig tot midden jaren negentig hoogleraar Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en een van de oprichters van het tijdschrift Filter. Ton Naaijkens en Cees Koster, die nauw met haar samenwerkten, gedenken haar in een dubbelcolumn in onze rubriek Vrijdag Vertaaldag.

  Kitty Zwart (1943-2020)

  Lees meer >
 • Amandelbloesem boven de wieg

  Jo van Gogh-Bongers (1862-1925), de weduwe van Theo van Gogh, heeft er goeddeels in haar eentje voor gezorgd dat Vincent van Gogh na zijn dood kon uitgroeien tot de wereldberoemde schilder die hij nu is, schrijft Cees Koster. Onvermoeibaar heeft ze zijn werk gepromoot en verspreid en daarnaast heeft ze de briefwisseling tussen de broers voor een groot publiek ontsloten. Vertalen blijkt in haar leven een belangrijke rol te hebben gespeeld, eigenlijk op een heel vanzelfsprekende manier.

  Lees meer >
 • Paul van Ostaijen in het Frans

  Een klein bundeltje vroege getypte gedichten van Paul van Ostaijen, waarvan twee opmerkelijk genoeg in het Frans, bracht Jan H. Mysjkin bij woorden waar hij anders nooit was opgekomen. Hoe een vertaling in het Frans kan terugkeren naar het (Franse) model van het (Nederlandse) origineel…

   

  Lees meer >
 • De plaag van de letterlijkheid

  Classici in Nederland hebben en nogal eigenzinnige kijk op vertalen, schrijven Emilia Menkveld en Maurits Lesmeister. De klassieke tekst zo letterlijk mogelijk weergeven, luidt het devies, en daarbij blijft vertalen als creatief proces grotendeels buiten beeld. Hoe bestrijd je deze plaag van letterlijkheid? Hoe ziet de toekomst van vertalen uit het Grieks en Latijn eruit? Deze en andere vragen kwamen voorbij op een symposium van de opleiding Griekse en Latijnse cultuur in Amsterdam.

  Omslagillustratie Carrie Kaser van Aeneis-vertaling David Hadbawnik

  Lees meer >
 • Forumdiscussie Een schild van liefde

  Op 28 november 2017 sprak Désirée Schyns tijdens het symposium ‘Getuigenis in vertaling’ aan de Universiteit Gent met vertalers David Bellos, Daniel Cunin, Mireille Cohendy, Marianne Kaas en Philippe Noble over hun vertalingen van getuigenissen door slachtoffers van de Holocaust. Filter presenteert ‘Een schild van liefde’, de transcriptie die Schyns maakte van dit bijzonder boeiende, indringende gesprek, waarin uiteenlopende teksten, ervaringen en opvattingen aan bod komen. Warm aanbevolen en vanaf nu te lezen in ons webdossier ‘Getuigenis en vertaling’.

             

  Lees meer >