Filter recensies

    2024

  • Het leven van Claus als vertaler

    Bewust kiest Schaevers in de titel van zijn biografie over Hugo Claus voor het meervoud: *De levens van Claus*. Het blijkt inderdaad onmogelijk om deze Vlaamse Reus onder één noemer thuis te brengen. Naast romancier was hij ook dichter, schrijver van theater en libretto’s, scenarist, regisseur, beeldend kunstenaar… en vertaler. Ton Naaijkens haalt de vertalersmeetlat nog eens boven en legt die langs Schaevers’ werk: hoeveel aandacht gaat er in deze schrijversbiografie werkelijk uit naar het schrijven zelf, en meer bepaald naar het belang van het vertalen binnen Claus’ schrijverschap?

    Lees meer >