Vrouwenemancipatie: een onding of toch maar?    41-48

Mills The Subjection of Women in Nederland

Hilde Kugel

In 1869 verschijnt in Engeland The Subjection of Women van John Stuart Mill, een werk dat een voor die tijd radicaal standpunt inneemt over vrouwenemancipatie: er moet een einde komen aan de onderwerping van de vrouw aan de man. Het boek maakt internationaal grote indruk en heeft aanvankelijk via vertalingen in andere landen zelfs meer invloed dan in Engeland zelf: ‘In Britain, the initial impact of [Mills] book was within the small group of the radical intelligentsia. However, it was to have a tremendous international influence’ (Rowbotham 1992: 71). Dit geldt ook voor ons land, schrijft Ulla Jansz, waar de eerste feministische golf na 1870 op gang kwam: ‘Het heeft in Nederland veel invloed gehad op [...] het denken over het vrouwenvraagstuk’ (1990: 46). In de decennia na de publicatie van het origineel in 1869 verschijnen twee Nederlandse vertalingen. In het licht van het onderwerp is het van belang dat de eerste vertaling gemaakt is door een man, de tweede door een vrouw. Bovendien zijn er interessante, gekleurde parateksten bij beide vertalingen. Is de houding van de vertalers ten opzichte van Mills ideeën van invloed geweest op hun vertalingen?

Lees verder in de papieren Filter