Post    86

Platform voor Vertalen en Vertaalwetenschap

Abstract: Over de oprichting van het Platform Vertalen & Vertaalwetenschap in het Nederlands Taalgebied, gevestigd in Utrecht.

 

Onlangs is op initiatief van medewerkers van diverse Nederlandse onderwijsinstellingen (Utrecht, Groningen, Maastricht, Amsterdam) het Platform Vertalen & Vertaalwetenschap in het Nederlands Taalgebied opgericht. Dit Platform stelt zich ten doel aan iedereen die op enigerlei wijze in de vertaalpraktijk actief is en/of zich bezighoudt met vertaalreflectie, gelegenheid te bieden tot contact en debat. De belangrijkste taak van het Platform is het twee à driejaarlijks organiseren van bijeenkomsten en het uitwisselen van nieuws op zijn aandachtsgebied. Het Platform wil een zo ruim mogelijke doelgroep ten dienste zijn: vertalers, medewerkers van vertaalinstituten (HBO en WO), docenten verspreid over verschillende vakgroepen en talensecties en andere geïnteresseerden. Aandacht zal uitgaan naar uiteenlopende zaken: de professionele praktijk en de vertaalreflectie in de breedste zin van het woord (vertaalgeschiedenis, vertaalbeschrijving en -kritiek, vertaaldidactiek en -techniek). Voor alle aandachtsgebieden geldt dat ze vertaling van alle soorten teksten omvatten: zowel van technisch-wetenschappelijke en zakelijke teksten als van literaire teksten.

Op 1 maart jl. heeft het Platform zich op een druk bezochte lezingenmiddag voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. Er zijn twee voordrachten gehouden: één door de socioloog Johan Heilbron over de positie van Nederland en Nederlandse vertalingen in het wereldcultuurstelsel, en één door de vertaaldocenten Marcel Lemmens en Tony Parr naar aanleiding van hun recent uitgegeven Handboek voor de Vertaler Nederlands-Engels. De dag werd besloten met een forumdiscussie waarin de verwachtingen van de deelnemers en aanwezigen werden besproken, in het bijzonder ten aanzien van de mogelijke organisatievorm en taken van het Platform. Uit de discussie kwam een flink aantal goede suggesties naar voren: het uitbrengen van een nieuwsbrief, de noodzakelijke uitbreiding naar Vlaanderen, vergelijking van opleidingen, aandacht voor de praktijk zonder dat de theorie stiefkind wordt. Gezien de reacties, het verloop van de feestelijke eerste bijeenkomst, het aantal bezoekers en aangemelde belangstellenden mag van een welkom initiatief worden gesproken. Een volgende bijeenkomst is voorzien voor oktober van dit jaar.

Iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten van het Platform wordt verzocht zich schriftelijk aan te melden bij:

Platform voor Vertalen & Vertaalwetenschap, Trans 10, 3512 JK Utrecht.