Vertaalmemoires

& een bijzondere hommage

Fraai zongen ze, de jonge vertalers, in het vorige nummer. Nu zingen veertien van hun voorgangers, over hoe het was om het vertaalpad te betreden. Hoe was het voor ze, in het begin? In welke omstandigheden zetten ze zich aan het werk? Was het sappelen of speelde dat niet? Het mocht best anekdotisch zijn, maar we wilden wel iets horen over hun ideeën destijds. Persoonlijk ook: verschilde je leven als vertaler toen met dat van nu? Hoe was de omgang met je auteurs, besprak je vertaalproblemen met hen? Misschien maakte je speciale, gedenkwaardige momenten door, van euforie dan wel opperste frustratie. En kostte het eigenlijk moeite om te debuteren en vervolgens opdrachten te blijven krijgen? Erik Lindner brengt voorts een indrukwekkende hommage aan een vertaalster die langzaam uit het zicht verdween.