Stof, stijl en zitvlees

Het vertaaljaar & de vertaalprijs

Als je aan het vertalen slaat moet je blijkbaar van alles: een stoutmoedige standaard aanleggen, over stof, stijl en zitvlees beschikken en verlies in winst ombuigen. Traditioneel worden vertalers in het eerste nummer van een nieuwe jaargang tegen de meetlat gelegd en doet Filter net alsof het een heel jaar en alles wat daarin gebeurde kan overzien. Het levert wel vijf nominaties op voor de Filter Vertaalprijs: raad wie de kroon opgezet krijgt. En lees na wat volgens zeven scherpe critici wel en niet door de beugel kon.