De sokken van Jack Gilbert    29-36

Reisbericht van een vertaalavontuur

Jur Koksma
Joep Stapel

Poëzie vertalen is lastig, om allerlei redenen: je wilt de muziek van een taal laten doorklinken, de spanning tussen vorm en inhoud intact laten, recht doen aan betekenislagen. Toen wij verslingerd raakten aan het werk van de Amerikaanse dichter Jack Gilbert en ontdekten dat hij nooit in het Nederlands vertaald is, besloten we hem zelf in ons taalgebied te introduceren. Daarbij stuitten we op een andersoortige moeilijkheid. Gilberts gedichten zijn weliswaar toegankelijk en ongekunsteld, de oppervlakte van de tekst levert weinig hoofdbrekens op; toch dwong de intensiteit die Gilberts Collected poems ademen ons gaandeweg steeds een stap verder terug te doen, dieper te graven, zelfs onze vertaalopvatting te bevragen. Volstaat het in het geval van Gilbert je uitgebreid in zijn werk te verdiepen? Of moet je als vertaler een sprong wagen en je eigen hart op het spel durven zetten, net als de dichter doet? In dit reisbericht van ons vertaalavontuur proberen we een antwoord te formuleren.

De grote outsider
Jack Gilbert stierf in 2012 op 87-jarige leeftijd en de Engelstalige literatuurpagina’s pakten uit met forse necrologieën, die zonder uitzondering beklemtoonden hoe obscuur Jack Gilbert was. ‘Off the literary grid’ positioneerde The New York Times hem. Volgens The Guardian was hij ‘both an outsider and a major figure in modern American poetry’. Andere typeringen zijn ‘de meest onderschatte’ of ‘de grootste onbekende dichter’. De paradoxen zijn opvallend.

Lees verder in de papieren Filter
Lees meer over: