Zalm in krant

en meer gouden vertaalregels

Wie een nieuwe taal leert kan dat doen door vertalingen te maken: niet zoals dat vroeger ging, maar anders, creatiever, nieuwer. En uit deze Filter zijn meer lessen te leren: Paul Claes zet zijn reeks Gouden vertaalregels voort, Lieve Behiels licht toe hoe een vertaald boek door herziening grondig kan veranderen en uit de geschiedenis van de Britse bestsellerschrijfster Ouida leer je meer begrijpen van uitgevers. Tot slot ontvangt volksschrijver Reve aan gene zijde vijf brieven van zijn vertaler en wordt gevraagd of je in het Nederlands wel Spaanssprekend, seksistisch en kleurling tegelijk kunt zijn.