Gouden vertaalregels II    37-44

Paul Claes

‘Engels is volgens mij de moeilijkste taal ter wereld, maar dan vermomd als de makkelijkste.’
Benno Barnard, Knack, 12 juli 2006

In een vorige bijdrage heb ik laten zien hoe vertalingen uit het Frans vaak gesteld zijn in een weinig idiomatisch Nederlands. Dat ‘Nederfrans’ ontstaat doordat vertalers te weinig oog hebben voor de systematische verschillen tussen de bron- en de doeltaal. We kunnen dat vertaals aanzienlijk verbeteren door ons subjectieve taalgevoel in te ruilen voor objectieve vertaalregels.

In deze tweede bijdrage wil ik soortgelijke regels formuleren voor het vertalen uit het Engels. Beide talen hebben meer gemeen dan we doorgaans denken. Zo gebruiken Engelstaligen evenveel personificaties en abstracties als Franstaligen. De eerste van de volgende vertaalregels recapituleren dan ook regels voor het vertalen uit het Frans.

Lees verder in de papieren Filter