Inleiding tweeluik Etty Hillesum    36

Van 3 tot en met 6 april 2002 vond er aan de universiteit van Metz bij het Centre Pensée Chrétienne een internationaal symposium plaats met als titel: ‘Lire Etty Hillesum’. Dit symposium was mede georganiseerd door het Heyendaal Instituut in Nijmegen. De deelnemende schrijvers, wetenschappers en vertalers, uit Frankrijk, Nederland, België en Italië bogen zich in besloten kring over de receptie van het werk van Etty Hillesum (1914-1943). Twee bijdragen gingen expliciet over de vertaling in respectievelijk het Italiaans en Frans van Het verstoorde leven uit 1981, een bundel met dagboek- en brieffragmenten. In deze talen is (nog) geen vertaling beschikbaar van de wetenschappelijke editie Etty. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943 (verschenen in 1986). Pas door die uitgave van alle dagboeken en brieven die zijn overgeleverd, werd het beeld van het leven van Etty Hillesum compleet. Zowel Gerrit van Oord als Philippe Noble betoogden dat er in de bestaande Italiaanse en Franse vertaling een andere Etty te lezen is dan in het origineel. Filter nodigde hen uit om uiteen te zetten hoe dat kon gebeuren en wat het verschil is tussen Etty Hillesum in het Nederlands en in het Frans en Italiaans. Philippe Noble gaat in op zijn veranderde kijk op de tekst die hij zelf meer dan vijftien jaar geleden vertaalde; Gerrit van Oord licht toe hoe een vertaling kan bijdragen tot mythevorming.