De meesterarchitect    50-57

Lia van Gemert

Een problematische vraag
U mag het gerust weten: bij de vraag naar mijn favoriete xxx (boek, film enz.) kies ik doorgaans een ontsnappingsroute. Canons zijn veranderlijk en daarom onttrek ik me aan absolute keuzes. Meestal neem ik een recent geconsumeerd object dat ik op dat moment goed genoeg vind voor mijn toplijst. Zelfs voor de vraag van Filter naar mijn ‘favoriete vertaling aller tijden’ maak ik geen uitzondering want ook hier kunnen zich steeds nieuwe kandidaten aandienen, zoals met de vertalingen van de laatste jaren wat mij betreft ruimschoots bewezen is. Maar dat nodigt ook uit tot scherpe toetsing en dat kan helpen het keuzeprobleem op te lossen.

De selectiecriteria
Het eerste criterium voor toetreding tot het klassement volgt uit de vraag van de redactie: een Nederlandstalige tekst. Ik heb dat ruim opgevat en Nederlands voor zowel de bron- als de doeltekst toegestaan. De periode(n) van bron en vertaling doet/n er niet toe, alles van de oudheid tot vandaag is mogelijk. De kwaliteit van het origineel op zichzelf telt evenmin: het gaat om de kwaliteit van de bewerking. Slaagt die erin om mij overtuigend mee te nemen naar een belevingswereld die equivalent is of kan zijn aan die van de brontekst én is de nieuwe tekst ook technisch van hoog niveau.

Lees verder in de papieren Filter