Bij de uitreiking van de Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis    3-9

A.F.Th  van der Heijden

Lieve Helga, beste Wolfgang, geachte overige aanwezigen,

Gelooft u in georganiseerd toeval? Carl Gustav Jung heeft zich uitvoerig met het verschijnsel synchroniciteit beziggehouden: meerdere verschijnselen die dwingend met elkaar te maken lijken te hebben, doen zich gelijktijdig voor zonder dat er een oorzakelijk verband tussen hen is aan te wijzen. Onze eigen Harry Mulisch geeft in dit verband graag het voorbeeld van Fidel Castro, bij wie aan het slot van een revolutionaire vredestoespraak een witte duif op de schouder neerstreek – al zal menige anticommunist hier tegenwerpen dat het allemaal agitprop met gehersenspoelde postduiven was.

Ieder het zijne.

Lees verder in de papieren Filter