Wegens succes geprolongeerd    83

De redactie

Abstract: Aankondiging tweede Literaire Vertaaldagen.

 

Na de geslaagde conferentie en workshops rondom literair vertalen in december 1999 is besloten ook dit jaar de Literaire Vertaaldagen te laten plaatsvinden, wederom in de vorm van een conferentie en een dag met workshops. Op vrijdag 15 december 2000 zal ditmaal het thema ‘mentoraat’ centraal staan, waarna op zaterdag 16 december de traditionele workshops worden gehouden. Het mentoraat kwam vorig jaar al in verschillende vormen ter sprake. Wegens het ontbreken van een formele opleiding voor literair vertalers werd door verschillende sprekers het voorstel gedaan beginnende literair vertalers te laten begeleiden door ervaren vertalers. Dit onderwerp zal op 15 december van verschillende kanten worden belicht. Na een inleiding door Ton Naaijkens zullen vertegenwoordigers van de Nederlandse Taalunie, het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en het Fonds voor de Letteren hun plannen voor de een of andere vorm van mentoraat uiteenzetten. Verder zullen nog enige sprekers, onder anderen een uit een andere kunstsector, vertellen van hun ervaringen met deskundige begeleiding.

De dag wordt afgesloten met een rondetafeldiscussie, voorgezeten door Peter Bergsma, en een borrel. Op 16 december zullen er, net als vorig jaar, een aantal workshops worden gehouden voor vertalers uit en in het Nederlands. De workshops zullen worden geleid door een gevestigd vertaler of vertaaldocent met Nederlands als moedertaal en een native speaker ‒ tevens vertaler of docent ‒ van de doeltaal. Ook deze dag wordt afgesloten met een borrel. Beide dagen worden georganiseerd door de begeleidingscommissie van de Nijmeegse leerstoel Theorie en Praktijk van het Literair Vertalen, het Vertalershuis, het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, het Fonds voor de Letteren en de Vereniging van Letterkundigen, die samen met de Stichting lira, de Nederlandse Taalunie en de Katholieke Universiteit Nijmegen deze dagen ook financieel mogelijk maken.

Zich aanmelden doet men door het Vertalershuis te Amsterdam een fax of e-mail te sturen [verouderde gegevens verwijderd; webredactie].