Dankwoord Martinus Nijhoffprijs    38-39

Dankballade

Paul Claes

Abstract: Dankwoord van Paul Claes bij het ontvangen van de Martinus Nijhoffprijs.

 

De Martinus Nijhoff Prijs voor vertalingen in het Nederlands werd in 1996 voor het eerst toegekend aan een Vlaming. Paul Claes (*1943) kreeg de prijs voor zijn poëzievertalingen, waarvan die van Sappho, Mallarmé en Catullus in het juryrapport worden genoemd. In de Amsterdamse Westerkerk sprak Paul Claes bij het ontvangen van de Martinus Nijhoff Prijs uit de handen van Z.K.H. Prins Bernhard op vrijdag 25 oktober 1996 het hier volgende, onconventionele dankwoord uit.

Dankballade

U die in Nederland en Vlaanderen woont
En leeft aan Rijn en Schelde, Maas en Waal,
Gescheiden door een paal in Roosendaal,
U dank ik bij een Amsterdams kanaal
Omdat u allen zoveel eendracht toont
Nu voor het eerst een Vlaamse nachtegaal
Zijn Hollandse rivalen heeft ontkroond 

In het koraal der Nederlandse taal.
U vrienden, die me hier hebt meegetroond
In de sacrale sfeer van deze zaal
Om mij te vieren bij die zegepraal,
U dank ik voor uw triomfaal onthaal,
Die amicaal dit feest hebt bijgewoond
Waarop een arm vertaler andermaal
Royaal door zijn confraters wordt geloond
In ’t areaal der Nederlandse taal. 

U juryleden, die me hebt gekroond
Omdat ik menigmaal een madrigaal,
Een epigram of een sonnet vertaal,
U dank ik allemaal zeshonderd maal
Voor alle lof die u me hebt betoond
In uw collegiaal proces-verbaal
Dat mij van elke schande heeft geschoond
Voor ’t tribunaal der Nederlandse taal. 

Prins van de Nederlanden, Prins-Gemaal,
U die hier als patroon der kunsten troont
En mij met uw presentie reeds beloont,
U zeg ik dank, die mij als principaal
Met de Martinus Nijhoff Prijs bekroont
Tot pronk en praal der Nederlandse taal.