Met Arno Schmidt in de fout    23-27

Jan H. Mysjkin

Abstract: De vertaler worstelt met een origineel waarin vele al dan niet bewuste fouten voorkomen. “[…] de vraag [is] wat ik daarmee als vertaler moet beginnen: stilzwijgend corrigeren of willens en wetens de fouten overnemen? Ik heb ervoor gekozen om ze te laten staan; wanneer de auteur die niet heeft verbeterd, noch zijn vrouw die de tekst in het net overtikte, noch de lectoren van de uitgeverijen […] noch de meticuleuze tekstbezorgers […], tja, wie ben ik dan om dat als vertaler wel te doen?”

 

Lees verder in de papieren Filter