Verraad en vertaling    62-72

Jan Gielkens

Op 22 maart 2022 zette uitgeverij AmboǀAnthos de verspreiding stop van een vertaling die net twee maanden eerder was verschenen. Het betrof Het verraad van Anne Frank. Het baanbrekende onderzoek van een internationaal coldcaseteam in Nederland van de Canadese auteur Rosemary Sullivan, een vertaling door Hans van Riemsdijk en Marijke Gheeraert van The Betrayal of Anne Frank. A Cold Case Investigation, tegelijk met de Nederlandse vertaling verschenen bij de Amerikaanse uitgeverij HarperCollins. De beslissing van AmboǀAnthos was een reactie op een onderzoeksrapport, 72 pagina’s dik, van zes Nederlandse onderzoekers over de wetenschappelijkheid van het boek en vooral over de bewering daar dat notaris Arnold van den Bergh, tijdens de bezetting lid van de Joodsche Raad voor Amsterdam, de verblijfplaats van Anne Frank en anderen op de Prinsengracht 263 in Amsterdam aan de Duitse bezetter had verraden. De conclusie van het rapport: ‘Helaas moet geconstateerd worden dat het onderzoek amateuristisch is uitgevoerd en door misinterpretatie en tunnelvisie ten onrechte Arnold van den Bergh heeft aangewezen als de verrader van Anne Frank.’ Met de kwaliteit van de Nederlandse vertaling van het boek had de beslissing van de uitgever niets te maken, maar er zitten aan de hele gang van zaken rond dit internationale project zo veel vertaalaspecten, die ook nog deels hebben bijgedragen aan het gebrek aan kwaliteit van dit boek, dat het de moeite waard is ze op een rijtje te zetten. Ik maak er een genummerd rijtje van:

Lees verder in de papieren Filter