Signalement    56

De redactie

Abstract: Literaire Vertaaldagen 2001 met als thema ‘opvallende vertaalkeuzes’.

 

Literaire Vertaaldagen
De Literaire Vertaaldagen 2001 zullen plaatsvinden op 14 en 15 december 2001 in Nijmegen.

Het eerste deel van de symposiumdag zal worden besteed aan “opvallende vertaalkeuzes”, waarbij aan een aantal vertalers die zich hebben onderscheiden door een originele, afwijkende vertaalaanpak zal worden gevraagd hun werkwijze en vertaalkeuzes toe te lichten. Gedurende het tweede deel zal een rondetafelgesprek plaatsvinden tussen een Nederlandstalige auteur en een aantal van zijn of haar buitenlandse vertalers. Op de tweede dag zullen de volgende workshops worden gehouden: Frans-, Duits-, Engels-, Italiaans-, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, -Duits, -Engels en een nog nader te bepalen vreemde taal. Daarnaast zal er een eenmalige workshop Zweeds-Nederlands worden gehouden, plus een workshop poëzie en een workshop kinder- en jeugdliteratuur.

Wie een inschrijfformulier wenst te ontvangen en geen deel uitmaakt van de bestanden van de Vereniging van Letterkundigen en/ of het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, kan zich daarvoor, uitsluitend per post of email, vóór 1 oktober 2001 opgeven bij het Vertalershuis, Van Breestraat 19, 1071 ZE Amsterdam, e-mail verthuis@xs4all.nl.