Où sommes-nous?    26-28

Elies Smeyers

‘Waar zijn we?’ (Wajsbrot 2019: 27) Het is een van de kernvragen in het relaas van de verteller in Cécile Wajsbrots novelle Caspar David Friedrichstraße, vertaald uit het Frans door Eva Wissenburg (*1990). In zijn hoedanigheid van gerenommeerde Duitse dichter houdt de verteller een toespraak naar aanleiding van de inhuldiging van een nieuwe straat in Berlijn: de Caspar David Friedrichstraße. De vraag lijkt zijn leven te beheersen en hij verzoekt zijn toehoorders om er ook even bij stil te staan. Hoe verhouden we ons tot het verleden? Welke impact heeft deze verhouding op onze toekomst? Die vraag heeft naast een temporele ook een ruimtelijke dimensie, want onze herinneringen aan het verleden zijn vaak onlosmakelijk verbonden met plaatsen, gebouwen, gedenktekens, straatnamen. Zeker in een stad als Berlijn, waar zelfs de aanduidingen oost en west nooit een neutrale, louter geografische betekenis zullen hebben, zijn dergelijke lieux de mémoire alomtegenwoordig.

Lees verder in de papieren Filter