De Spaans-Amerikaanse boom    57-68

Vertaling en receptie van Spaans-Amerikaanse literatuur in Vlaanderen en Nederland

Els Van der Roost

Zo veel aandacht als ten tijde van de boom in de jaren zestig en zeventig zal de Spaans-Amerikaanse literatuur wellicht nooit meer krijgen. Nieuwe titels uit Spaanstalig Amerika werden toen snel en op grote schaal in Europa verspreid, maar ook oudere titels van preboom-auteurs die tot dan toe nagenoeg onbekend waren buiten de grenzen van hun continent (bijvoorbeeld Heimwee naar de jungle van Carpentier en De Aleph van Borges) vonden hun weg naar ons taalgebied. Op de kwaliteit van de romans van pakweg García Márquez of Cortázar valt niets af te dingen, maar het hele fenomeen van de boom werd toch vooral gestuurd door de uitgeverijen. Misschien wel voor het eerst werden grootscheepse publiciteitscampagnes opgezet om jonge auteurs te promoten. De kranten stonden vol met interviews en nieuws over literaire prijzen, en schaamteloos werden de oplagen van boeken bekendgemaakt en gebruikt als verkoopargument. Er gebeurde iets uitzonderlijks in de literaire wereld: cultureel prestige en commercieel succes gingen hand in hand. Auteurs werden vedetten, die literaire agenten nodig hadden. Zo effende de haast legendarische Carmen Balcells de weg naar Europa voor een groot deel van de boom-auteurs.

De belangrijkste verdienste van de boom was dat de Spaans-Amerikaanse literatuur, ondanks de onderlinge verscheidenheid, een gezicht en een identiteit kreeg. De boeken van García Márquez, Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa en anderen werden massaal vertaald en besproken in de pers. Ook in Nederland werden de boom-auteurs gretig gelezen.

Lees verder in de papieren Filter