Eerste zinnen

De positie van de vertaler in het culturele bestel

In dit nummer van Filter presenteert Kris Humbeeck een statistisch onderzoek, uitgevoerd op verzoek van het Steunpunt Literair Vertalen, dat de positie van Nederlandse en Vlaamse literair vertalers grondig analyseert. Andrea Kluitmann doet verslag van de bijzondere ontwikkelingen die zich in Duitsland voordoen sinds de invoering van de nieuwe auteurswet. De meestervertaler die in de nieuwe serie aan het woord komt is August Willemsen. Voorts wordt er culturele archeologie bedreven en gezocht naar vertaalhistorische lijnen bij het vertalen in het Russisch, en uit het Latijn. Een bijzonder portret van de veelvertaler J.J.L. ten Kate, die zo´n beetje uit alle talen vertaalde, sluit hierbij aan. Verder: korte, opiniërende teksten over eerste zinnen, Vlaamse zelfgenoegzaamheid en vertalingen van het werk van Rembrandt.