Open brief aan een oud-collega    86-91

Over feitelijke en mogelijke kritiek op de Nieuwe Bijbelvertaling

Raymond van den Broeck

Beste Henri,

Je bijdrage aan Effata (Antwerpen 2000), waarin je je onder de titel ‘De handelingen van de vertalers’ kritisch bezint op de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) – en dat naar aanleiding van de publicatie van Werk in uitvoering, eerste deeluitgave (Haarlem 1998) – heb ik zopas opnieuw gelezen. Dat ik dat nu al voor de vierde keer deed, heeft zo zijn redenen: ik vind het een knap en boeiend stuk, dat tot bezinning uitnodigt en herlectuur meer dan rechtvaardigt. Hoewel het niet altijd van een helderheid blijk geeft die men voor kritiek wenselijk zou achten, getuigt het van een betrokkenheid en diepgang die in vertaalbeschouwing vandaag nog slechts zelden worden aangetroffen.

Laat ik je vooreerst maar onomwonden zeggen dat de passage waarin je het over heilige teksten en het probleem van hun vertaling hebt, op mijn volste instemming kan rekenen.

Lees verder in de papieren Filter