Redactioneel    2

De redactie

Dit is het laatste nummer van Filter dat bij uitgeverij Coutinho verschijnt. Met ingang van 1 januari 2002 wordt de uitgave van Filter overgenomen door uitgeverij Vantilt te Nijmegen.

De redactie maakt van deze gelegenheid gebruik om Filterte vernieuwen, met behoud van wat zich bewezen heeft. We blijven ‒ in een ander jasje ‒ opvattingen over vertalen volgen en initiëren, door vast terugkerende onderdelen als ‘Het vertaaljaar’ te versterken en sleutelfiguren uit het veld aan het woord te laten over hun vertaalkeuzes. In de nieuwe Filter nodigen we vertalers en andere belangstellenden uit zich publiekelijk uit te spreken over vertalen en vertalingen, ongeacht het domein waarbinnen zij vertalen, ongeacht hun vertaalgeloof of hun vertaalpolitieke positie. Spreekbuis willen we zijn en discussie uitlokken. Na acht wisselende jaren zijn we de kinderschoenen ontgroeid. We zullen sterker aandacht besteden aan belangrijke momenten uit de geschiedenis van het vertalen en het tolken en aan vertaaltheorie die tot nadenken stemt. Zojuist verschenen vertalingen kunnen rekenen op onze verhoogde aandacht en reactie.

We schrijven deze woorden op de dag dat NRC Handelsblad in deze tijden van oorlog meedingt naar de prijs voor de meest overbodige zin van het jaar. Drie op elke vier rechters jonger dan 35is in Nederland van het vrouwelijk geslacht, schrijft redacteur Marcel Haenen, om vervolgens meedogenloos toe te slaan met de constatering: ‘De rest is man.’ Vier woorden slechts, maar met wat voor impact.

We willen de indruk vermijden uit te zijn op een even overbodige zin als we u als abonnee uitnodigen met ons mee te denken. Filter is net als elk ander blad simpelweg een tijdschrift met doodse bladzijden als het niet gelezen wordt. Daarom wil Filter ook haar eigen lezers meer stem geven in een rubriek over verschenen vertalingen. Grijp uw kans en nomineer, met opgave van redenen, de meest opvallende vertaling van het afgelopen jaar (opvallend in negatieve of positieve zin).

De redactie is met ingang van dit nummer uitgebreid met Désirée Schyns, die we van harte welkom heten. We nemen afscheid van Jacqueline Hulst en van onze columniste Nelleke van Maaren. We danken hen beiden hartelijk voor de uiterst belangrijke impulsen die ze aan Filter hebben gegeven. In de jaren die achter ons liggen zijn we steeds gesteund door uitgeverij Coutinho. We danken de uitgever, Dick Coutinho, die in 1993 het idee om met een vertaaltijdschrift te starten, zo hartelijk omarmde. U, lezer, ziet ons terug in 2002: met een ander uiterlijk en met nieuwe initiatieven.