Signalement     17

De redactie

Sinds enige tijd heeft de Federatie Meertalige Communicatie (MetaCom, het orgaan waarin de meeste Nederlandse brancheorganisaties op het gebied van vertalen verenigd zijn) een eigen website: http://www.metacom.org. Het is een goed gestructureerde en mooi vormgegeven website, die zowel een interne als externe functie heeft: er zijn pagina’s die alleen voor leden van de aangesloten verenigingen toegankelijk zijn en er zijn algemeen toegankelijke pagina’s. Elk der deelnemende organisaties heeft een eigen site en er is een aantal algemene pagina’s: ‘Diensten’, ‘Informatie’ en ‘Links’.

Een belangrijke functie van de site lijkt te zijn de toegang tot vertalers voor mogelijke opdrachtgevers te vergemakkelijken. Bijna alle vertalersorganisaties (ze hebben nog niet allemaal een site) hebben een pagina met de visitekaartjes van hun leden opgenomen; het NGV, bijvoorbeeld, heeft haar TO*VER*GIDS op het net gezet. Kennelijk is de eenheid binnen de MetaCom nog niet zover doorgevoerd dat er één gemeenschappelijke lijst gemaakt kon worden, waardoor potentiële opdrachtgevers eerst via het hoofdmenu een organisatie moeten kiezen en dan pas op zoek kunnen naar een vertaler.

Op de algemene pagina ‘Diensten’ is onder het kopje ‘Agenda’ informatie te vinden over symposia en cursussen. Onder ‘Links’ uiteraard veel verwijzingen naar voor vertalers interessante sites. Met name de onder ‘Taal & Terminologie’ gerangschikte sites kunnen interessant zijn, al is deze lijst inmiddels zo lang dat het de moeite waard wordt uit te gaan splitsten (voor zover mogelijk) naar domein en taal.

Aan het lange lijsten-euvel lijdt ook ‘The Translator’s Guide to the Internet’ (http://tuh.nl/translate/) een nogal pretentieus getitelde site van de Faculteit Tolk Vertalers van de Hogeschool Maastricht (die overigens niet op de MetaCom-lijst voorkomt). Het is weliswaar een inhoudelijk erg goede, want breed georiënteerde, site, maar de interface is een regelrechte ramp. De site bestaat uit één lange lap tekst vol geannoteerde links. Wie geïnteresseerd is in verwijzingen naar vertaalbureaus zal er pas na een kwartier scrollen achterkomen dat er een onderdeel ‘Companies of possible interest to translators’ op de pagina staat. Zoiets elementairs als een index heeft deze pagina niet, wat erg jammer is, want de bruikbaarheid ervan staat of valt natuurlijk met de toegankelijkheid.

Een voorbeeld van een inhoudelijk goede en toegankelijke pagina is die van de Zweedse vertaalster Cecilia Falk (wel op de MetaCom-lijst): http://www2.sbbs.se/hp/cfalk/indexeng.htm. Hier vindt men veel verwijzingen naar terminologiesites en vertaalbureaus. Vooral interessant is de pagina over vertaaltools, met daarop veel informatie over elektronische hulpmiddelen waarvan een aantal freeware en shareware programma’s direct te downloaden.