Zalig de vertalers, want zij zullen de aarde beërven*    74-83

Antjie Krog
Vertaling: Robert Dorsman, Jan Haar

Vertaling schept ruimte in een taal. Ze zorgt voor overdracht van menselijke kennis
tussen culturen. Als je alleen maar in je eigen taal blijft hangen, leidt dat tot
benauwdheid en overdreven engheid.
(Gerrit Komrij, 2002)

Vertalen is taalgymnastiek. (Gerrit Komrij)

 

Vertalen en vertalingen kenmerken zich door een intrinsieke dynamiek waarmee je wat buiten je ligt dichterbij kunt halen en je je ‘ik’ op indringende en afgewogen wijze kunt laten beïnvloeden. Door vertaling ervaar je het verschil tussen jou en je leefwereld. Ineens bespeur je een herkenbare weerstand tussen jou en onderwerpen of personen die buiten het bereik van je zelfkennis vallen – die lichte weerstand is een uitnodiging om de kaart van je innerlijk door middel van taal aan te passen, te actualiseren. Ervaar bijvoorbeeld hoe de volgende zin een nieuwe wereld aan je openbaart:

Hoeveel keer het sy oor die prourand gehang om deur ’n hol bamboes te kyk na die seetuine in die buitebaai – die droomgesig in gekleurde koraal verstar. (Uit: Die tienduisend dinge, Maria Dermoût, vertaald door Ena Jansen, 2022 p. 15.)

[In het origineel (1955): ‘Hoevele malen had ze niet over de prauwrand gehangen om door een holle bamboe te kijken naar de zeetuinen in de buitenbaai – het in gekleurd koraal verstarde droomgezicht.’]

Lees verder in de papieren Filter