De onvertaalbaarheid van Japanse poëzie    74-87

Vertalen, moderniteit en nationalisme in 1933

Ivo Smits

In 1933 schreef de Japanse modernistische dichter Hagiwara Sakutarō, naar aanleiding van een discussie over het vertalen van haiku:

De haiku die Miyamori Asatarō1 vertaald heeft hebben in het buitenland heel veel succes, maar wat voor gevoel buitenlanders aan die vertaalde poëzie over zullen houden is maar de vraag. Het is zo’n beetje alsof ze [Gilbert en Sullivans] opera The Mikado gezien hebben en denken Japanners te begrijpen, en ze haiku begrijpen als ‘haikoe’2. Het Japan waarvan buitenlanders houden is niet het echte, pure Japan, maar een Japan dat concepten als fujiyama3 en geisha girl zo probleemloos aan elkaar knoopt dat het al net zo nep is als tempura-friet4. Het echte, ware Japan is voor hen onbegrijpelijk en dus alleen maar slaapverwekkend. Dat Miyamori’s vertalingen in het Westen aanslaan heeft er misschien mee te maken dat dat haikoe-achtige haiku zijn.

               Als blijk van onvertaalbaarheid citeert Komiya Toyotaka5 het volgende door Miyamori vertaalde vers:

The ancient pond!
A frog plunged splash!
(furu-ike ya kawazu tobikomu mizu no oto)6

Komiya schrijft: Het spreekwoordelijke zwaartepunt van deze haiku is het snijwoord7 ya in furu-ike ya. In dit geval geeft ya uitdrukking aan een langdurigheid, een besef dat het object ervan, namelijk ‘de oude vijver’, er al die tijd al geweest is, en aan de emoties die de auteur daarbij heeft. Het vers wordt door dit snijwoord in tweeën gedeeld en het ‘een kikker springt erin’ in het tweede deel drukt een ervaring in een werkelijkheid uit die je zelf kunt meemaken. Door het moment van die ervaring in een werkelijkheid in de onveranderlijke ‘oude vijver’ te laten verdwijnen kan Bashō de door hem ervaren verstilling van ‘het niets’8 uitdrukken. Maar in zijn vertaling geeft Moriyama dit ya weer met het leesteken ‘!’. Het ‘!’ in het buitenlands is simpelweg een uitroepteken, en het is onmogelijk om daarmee het besef van langdurigheid en werkelijkheid van het oorspronkelijke gedicht weer te geven. Het snijwoord ya in haiku is een complex woord met een buitengewoon rijke lading en is geen simpel uitroepteken zoals ‘!’, dus op dit punt slaat de vertaling de plank mis. […]

Komiya’s opvattingen lijken me getuigen van gezond verstand en vreemd is vooral dat ze in literaire kringen zo’n ophef veroorzaken. Ook voor iemand als ik die van het buitenlands geen verstand heeft is het op deze manier ondenkbaar dat je Bashō in het Engels zou kunnen vertalen. Eerlijk gezegd zijn zulke vertalingen potsierlijk en is het onmogelijk je lachen erbij in te houden. Maar het zijn wel de vertalingen van Moriyama, die als kenner van het Engels een grote naam heeft, en te moeten zien dat die in binnen- en buitenland als ‘meesterlijke vertalingen’ gelden dwingt me het hoofd te breken over de onvertaalbaarheid van poëzie.

Lees verder in de papieren Filter