Dwaze dagen

Het jaar van de bestseller

Het eerste nummer van een nieuwe Filter-jaargang is traditioneel gewijd aan het voorafgaande vertaaljaar. Wat opviel was de enorme nadruk op bestsellers – maar worden Ottolenghi en De zeven zussen wel zo goed vertaald? Filter nam een steekproef. Traditie is ook om enkele experts te vragen naar hun meest bijzondere vertaling van het jaar. Dat zijn er drie dit keer. En dan is er nog de Filter Vertaalprijs 2019: ook daar bepaalt de jury geheel zelf wat zij nomineert. Een bont palet aan meningsvorming en kritiek. Martin de Haan is de nieuwe columnist in 2019: ook hij heeft beloofd de vertaalbarometer permanent onder handbereik te houden.