Magister Magris & Marziekin Mathematica

Vertalers die zich weren

Een gedrang lijkt het, een echt gedrang en een gedrang van stemmen en meningen. Of het nu om geld gaat, om status of om de tekst die je schrijft of vertaalt: op alle vlakken weren mensen zich en moeten zij zich weren. Een wiskundige markiezin bevecht haar positie op de grote mannen die haar omringen, en zij triomfeert. De ene poëzievertaler geeft een lesje dat de tweede in twijfel trekt. De Italiaanse schrijver Claudio Magris vertaalt en weet zich vertaald in een veelvoud van nieuwe talen. Wederom storten grootmeesters zich op grote problemen (de ultieme Ulysses, de Hollandse hexameter) en proberen we met Filter het debat te steunen dat vertalers een betere betaling moet opleveren. En dat allemaal op ruim 6o pagina’s en met zo’n 30.000 woorden – dit is het Babel dat we willen.