Over In Other Words. A Coursebook on Translation van Mona Baker    92-94

Anthony Paul
Vertaling: Dineke Bijlsma

Mona Baker, In Other Words. A coursebook on translation. London: Routledge, 1992. 304 p. ISBN 0-415-03086-2

In Other Words is een heldere, systematische en uiterst boeiende handleiding die zicht geeft op enkele van de voornaamste problemen op het gebied van vertalen. Het boek levert een bruikbaar kader voor een cursus en stelt linguïstische theorieën en categorieën aan de orde die worden geïllustreerd aan de hand van specifieke voorbeelden, aangevuld met suggesties voor verdere oefening. Voor iedereen die ook maar een beetje belangstelling heeft voor interculturele communicatie is dit een zeer leesbaar boek, dat eventueel ook nog kan aanzetten tot nieuwe ideeën.

Lees verder in de papieren Filter