Naschrift    48

Reactie op 'Boze geesten, duivels en demonen' van Willem G. Weststeijn

Hans Boland

Abstract: Reactie van vertaler Hans Boland op het artikel 'Boze geesten, duivels en demonen' van Willem G. Weststeijn.

 

Geachte redactie,

Het verheugt mij bijzonder te midden van het algemene jubelkoor voor mijn vertaling van Duivels één ontevreden stemmetje te horen, en dan nog wel van een hooggeleerde collega. Voor zoveel geleerdheid past mij slechts deemoedig zwijgen. Toch wil ik de lezer attent maken op mijn Zeer Russisch zeer (Pegasus/Triade, Amsterdam, 2008). Weliswaar is dat evenmin verstoken van enige geleerdheid, maar ook professor Weststeijn zou er met enige goede wil de oplossing van al zijn problemen kunnen vinden.

Hoogachtend, Hans Boland