Oorlog & Vertalen

In deze Filter wordt een beeld gegeven van tolken en vertalers in oorlogstijd  –  in het volle besef dat er weinig over bekend is, behalve dan dat het een beroepsgroep betreft die per definitie klem komt te zitten tussen de partijen. Een vertaler kent op z’n minst twee werelden, op z’n minst twee culturen, op z’n minst twee loyaliteiten. En moet afrekenen met zaken als trouw en verraad. Juist in tijden van oorlog wordt dat eens te meer duidelijk, of je nu ondergedoken zit, meevecht of gewoon deelneemt aan het openbare leven. Philippe Noble benadert verraad vervolgens vanuit een geheel andere hoek. Waarna een lezer zich met een gerust hart kan buigen over vertaalde kinder- en jeugdliteratuur.