Over het vertalen: beelden, brokstukken, een paar namen    25-28

Voor Fabjan Hafner bij zijn Petrarca-vertalersprijs

Peter Handke
Vertaling: Henri Bloemen

Abstract: In het door Henri Bloemen vertaalde opstel reflecteert Handke op een aftastende manier over de relatie tussen schrijven en vertalen en via brokstukken en beelden ook over vertalen.

 

Lees verder in de papieren Filter