Errata    55

De redactie

Filter 17:3, p. 54: Katholieke Vlaamse Schouwburg moet zijn Koninklijke Vlaamse Schouwburg.

Filter 16:4, p. 27–28: July De Wilde gaf hier een voorbeeld van een stukje gesproken tekst van het personage Beba uit Cabrera Infantes Tres tristes tigres. Haar karakterisering van het taalgebruik van dit personage in de Nederlandse vertaling van de hand van Tessa Zeiler en Fred de Vries als ‘de spreekwijze van al langere tijd in Nederland woonachtige Surinaamse vrouwen’ berustte op foutieve informatie. Deze informatie blijkt te slaan op twee andere fragmenten die tot hetzelfde hoofdstuk (De Debutanten) behoren, te weten de brief van Delia Doce plus het daarop volgende stukje. De vertaler liet de auteur pas later weten dat voor het besproken fragment gekozen is voor ‘het  – veelal fonetisch weergegeven – gebrekkige taalgebruik van het prototype “dom blondje”.’