Les temps héroïques    16-18

Een nieuwe 'Opleiding tot Vertaler en Tolk' aan de Universiteit van Amsterdam

Molly Meijer

Vrijwel vanaf de oprichting in 1956 heeft het Nederlands Genootschap van Vertalers om verschillende redenen geprobeerd een opleiding voor vertalers van de grond te krijgen. De medewerking van de autoriteiten verliep moeizaam, tot een schandaal in het universitaire wereldje in 1964 uiteindelijk de doorslag gaf. Een student kunstgeschiedenis had een proefschrift ingeleverd waarvan de Engelse vertaling dermate abominabel was dat het door het College voor Promoties was afgewezen. De dissertatie moest opnieuw worden vertaald en gedrukt. Dit is mij ooit verklapt door professor dr. A.L. Vos, hoogleraar in de Engelse Taalkunde, die samen met prof. dr. P. Zumthor, hoogleraar Franse Taalkunde, in die tijd serieus aan het lobbyen was voor een vierjarige opleiding die in eerste instantie aan studenten Engels en Frans de gelegenheid zou bieden om zich in het vertalen van wetenschappelijke teksten te bekwamen en aldus Nederlandse vertalers en tolken zou kunnen leveren voor de nog jonge Europese Gemeenschap. In 1964 zat alles nog in de lift. Alle faculteiten konden naar hartenlust personeel aannemen. Als ik me goed herinner nam Zumthor twee van zijn meest veelbelovende pas afgestudeerde studenten mee, drs. Frans de Haan en drs. Niehof. Vos, een briljant anglist en groot jazzliefhebber, stelde Pi Scheffer aan, een van Nederlands bekendste jazzmusici en een componist/arrangeur van blaasmuziek, die tegelijkertijd als doctorandus Engels aan zijn dissertatie werkte. Vos trok ook mij aan, die in het bezit was van een MA Germaanse talen, en een jonge Amerikaan, James S Holmes, MA Engels. Holmes had al een halve baan als docent Algemene Literatuurwetenschap en Vos bood mij de andere helft van deze formatieplaats aan. Allebei hadden we de vereiste kwalificaties en allebei waren we ook al enige tijd werkzaam geweest als vertaler van wetenschappelijke en literaire teksten. Holmes had bovendien in 1956 de Nijhoff Prijs gewonnen.

Lees verder in de papieren Filter