Irak in het vizier    3-11

Hedendaagse internationale politiek in ondertitels

Aline Remael

In februari 2003 zei Tony Blair in een BBC Newsnight Special:

‘What is supposed to happen is that the Iraqis are supposed to co-operate, actively, as Kofi Annan said, with the inspectors.’

Dat klinkt zo in de Nederlandse ondertitels van een studente:

OT1
De Irakezen moeten gewoon
actief meewerken

OT2
met de inspecteurs,
zoals Kofi Annan zei.

De behoedzame formulering van Tony Blair omgetoverd tot de eenvoud zelve ‘gewoon actief meewerken’ – waar breken jullie je hoofd over?

De Britse Eerste Minister beantwoordt hier vragen uit het publiek over de rol die het Verenigd Koninkrijk voor zichzelf weggelegd ziet in een mogelijke oorlog met Irak. De pre-oorlogse zoektocht naar massavernietigingswapens was nog aan de gang toen het bbc-debat uitgezonden werd en in deze passage geeft Blair zijn visie op de manier waarop de Irakezen zich zouden moeten gedragen ten opzichte van de vn-inspecteurs.

De voorzichtige bewoording van de brontekstzin is een typisch voorbeeld van het soort politiek discours waar Norman Fairclough zich graag in vastbijt, op zoek naar impliciete betekenissen en uitdrukkingen die de onderliggende ideologie van een auteur of spreker aan het licht brengen. Hoewel Blair verondersteld wordt zijn visie te geven, schuift hij tegelijkertijd een deel van de verantwoordelijkheid voor die visie af en neemt hij er afstand van. Eerst en vooral is zijn visie blijkbaar ook die van Kofi Annan (en dus van de vn). Verder laat de onpersoonlijke constructie in de inleidende hoofdzin ‘What is supposed to happen’ vermoeden dat dit is wat iedereen vindt die betrokken is bij de onderhandelingen met Irak. De passieve objectzin ‘that the Iraqis are supposed to co-operate, actively’, gebruikt een gelijkaardige formulering en stelt dat de Irakezen ‘verondersteld worden’ hun medewerking te verlenen. Alweer suggereert de formulering dat anderen deze mening met Blair delen.

Lees verder in de papieren Filter