Zeven keer een hooglied    55-66

Arend Jan Bolhuis

Het Hooglied is te midden van de bijbelse boeken een opmerkelijke tekst. Niet omdat het Hooglied over de liefde tussen een jongen en een meisje gaat, maar omdat deze liefde het geheel en al zonder God kan stellen. De naam van God komt in het Hooglied nergens voor. Wat we in dit gedicht lezen is pure liefdeslyriek, of beter, verliefdheidslyriek. De jongen en het meisje die elkaar in het Hooglied toespreken, bezingen elkaars schoonheid en uiten hun verlangen naar elkaar. En dat in een taal die, aldus de kenners van het Hebreeuws, buitenwoon poëtisch is.

Het Hooglied is vaak vertaald en bewerkt. Ten eerste zijn er natuurlijk de vertalingen die deel uitmaken van een volledige bijbelvertaling voor kerkelijk gebruik. Maar ten tweede zijn er veel afzonderlijke vertalingen die niet speciaal voor kerkelijk gebruik zijn bedoeld, maar voor een breder publiek. Ik wil van beide categorieën wat laten zien. Dat gebeurt in een waaier van zeven Nederlandse vertalingen van één gedeelte van het Hooglied: het gedeelte dat bekend staat als het ‘lentelied’ (2:8-17). In dit lied beschrijft het meisje hoe zij haar vriend, een herdersjongen, vanuit de bergen naar zich toe ziet rennen. Het meisje zelf bevindt zich in haar huis, waar zij niet uit kan. Uit andere gedeelten van het Hooglied blijkt dat zij daar door haar broers wordt bewaakt. De liefde tussen haar en haar minnaar is dus een verboden liefde. Ze kunnen elkaar slechts in het geheim ontmoeten. Dat gebeurt in het lentelied, dat, zoals de benaming aangeeft, zich in de ontluikende lente afspeelt, een seizoen dat traditioneel met de liefde wordt geassocieerd.

De waaier bestaat uit vier vertalingen die werden gemaakt voor kerkelijk gebruik en drie vertalingen die werden gemaakt voor een breder publiek. Eerst de vertalingen voor kerkelijk gebruik. Het zijn, in chronologische volgorde, de protestantse Statenvertaling uit 1657, de eveneens protestantse vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, de katholieke Willibrordvertaling uit 1978 en de interconfessionele Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting uit 2002.

Lees verder in de papieren Filter