Over Translation in Systems. Descriptive and System-oriented approaches explained van Theo Hermans    60-63

Hella Breedveld
Cees Koster

Theo Hermans, Translation in Systems. Descriptive and Systemoriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 195 p., 1999, ISBN 1-900650-11-8, £ 19,50.

Translation in Systems is het zevende van de acht totnogtoe uitgekomen delen in de serie met de hoopgevende titel Translation Theories Explained. De boeken in de serie geven tezamen een goed beeld van de theoretische en praktische caleidoscoop waarin vertaling kan worden gezien. De boeken tellen hooguit 200 bladzijden, worden geschreven door wetenschappers die zich op een bepaald terrein specialist mogen noemen en geven over het algemeen een veelkleurig beeld van het onderzoek en de heersende opvattingen in dat specifieke domein van de vertaalwetenschap. De boeken worden gepresenteerd als inleidende overzichten en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in het onderwijs.

Lees verder in de papieren Filter