Vertaalwetenschappelijke vragen en problemen bij Pierrot Lunaire    9-16

Lieven Tack

Abstract: De verschillende gedaanten waarin Pierrot Lunaire in de muziek en de literatuur figureert sinds het eind van de negentiende eeuw vormen het onderwerp van een interdisciplinair onderzoeksproject aan de K.U.Leuven. Aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de Duitse vertaling van de Pierrot-gedichten van Giraud uit 1884, en de compositie door Schönberg van zijn liederencyclus Pierrot Lunaire (1912), onderzoekt Lieven Tack vanuit literatuurwetenschappelijke hoek de vertaalwetenschappelijke vragen rond dit onderwerp.

 

Lees verder in de papieren Filter