Over Sinterklaasrijm en muziek    10-17

De vertaling van Salman Rushdies The ground beneath her feet

Aleid Fokkema

Abstract: Kritische bespreking van de vertaling door het drietal Marijke Emeis, Karina van Santen en Martine Vosmaer van Rushdies roman over de wereld van de popmuziek. Bekeken wordt in hoeverre het ‘intens linguïstisch vernuft,’ dat zich uit in een ‘stroom woorbuitelingen, uitdagend lange zinnen, allusies en neologismen’ in de vertaling is terug te vinden. ‘De vertaler slaagt er helaas niet in hetzelfde hoge niveau van literariteit te handhaven. Toch is de vertaling zonder meer adequaat en hier en daar zelfs goed.

 

Lees verder in de papieren Filter