Filter recensies

    2016

  • Poortwachters van de wereldliteratuur

    Marjolein Corjanus bespreekt Gatekeepers, een verhelderende studie van literatuurwetenschapper William Marling over het belang van 'poortwachters' voor de verspreiding van literatuur.

    Lees meer >