Buitengewoon ulyssisch: James Joyce, Ulixes    13-16

Dirk Van Hulle

Dit wordt geen vergelijkend warenonderzoek. Het gaat hier om het voorzetsel ‘out of’. En naar het voorbeeld van Leopold Bloom nemen we een omweg, niet onder de motto’s ‘Hoe langer de omweg, hoe eerder thuis’ (V 436) of ‘Een goed pad krom loopt niet om’ (C&N 399), maar op het ritme van de woorden van Joyce in de ‘Nausicaa’-episode (‘Longest way round is the shortest way home’) in de heerlijke nieuwe vertaling van Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes: ‘Langste weg om is de kortste naar huis’ (B&H 444). De vraag die hier, in verband met Ulysses van Joyce, centraal staat, is die van professoressa Ottolenghi in Samuel Becketts verhaal ‘Dante and the Lobster’: ‘Denk je dat het absoluut noodzakelijk is het te vertalen?’ De omweg zal een dubbel ommetje zijn, volgens proustiaans recept: enerzijds du côté de chez Dante, anderzijds du côté de Wordsworth. Om uiteindelijk in Ithaka thuis te komen.

Straatbeeld Dublin

Lees verder in de papieren Filter