Over China and Its Others: Knowledge Transfer through Translation, 1829–2010 van James St. André & Peng Hsiao-yen (eds.)    60-62

Audrey Heijns

Deze bundel is gebaseerd op de gelijknamige workshop gehouden in Manchester in juni 2008 waarvan tien presentaties zijn opgenomen. Zoals de titel aangeeft, hebben de artikelen kennisoverdracht door middel van vertalen tot onderwerp. Alhoewel de flaptekst suggereert dat vertalen in beide richtingen aan de orde komt (‘a variety of issues relating to the history of translation between China and Europe’), gaan op twee na alle artikelen over vertalen in het Chinees. Desalniettemin is dit diepgaande onderzoek naar bepaalde vertaalfenomenen interessant, ook vanwege mogelijke toepassing op andere taalcombinaties.

Lees verder in de papieren Filter