Leven is lezen: de poëtica van Erín Moure    51-52

Katelijne De Vuyst

‘To exist is reading’ schrijft de Canadese auteur Erín Moure (1955) in Pillage Laud, een dichtbundel waarin ze blijkens de verantwoording ‘computer-gegenereerde zinnen gebruikte om lesbische gedichten over seks te produceren’ (5). Verderop in de bundel omschrijft de dichteres zichzelf aldus: ‘“Erín Moure” is een biologisch product in de gebruikelijke toestand van flux, dat organische en anorganische elementen bevat die zich voor- en achterwaarts in de tijd verspreiden, maar zoals elk organisme streeft naar homeostase, ondanks entropische krachten. Erín Moure is een indicator van een sociale structuur die op dit organisme wordt geprojecteerd’ (108).

Vuyst

Moure was in juni 2011 te gast op Poetry International. Ze had het er over haar dichtkunst, haar recentste bundel O Resplandor, haar leven in de meertalige stad Montréal. Moure is niet alleen dichter, ze vertaalt ook poëzie uit het Galicisch, Spaans, Frans en Portugees. In Rotterdam vertelde ze hoe de talen waaruit ze vertaalt haar eigen taal beïnvloeden. Niet alleen denkt en droomt ze in die talen, maar omdat hun structuren onderling vaak wezenlijk verschillen, denkt ze in elk van die talen op een andere manier. Ze beschouwt elke lezing van een tekst als een daad van vertaling: hij wordt immers opgenomen door een individueel lichaam – een lichaam dat uniek is in termen van cellen, ervaringen en de manieren waarop de neuronen, hun verbindingen en mogelijkheden door de ervaringen worden beïnvloed. Op homeopathische wijze dringen deze zuiver persoonlijke elementen binnen in de vertaling.

Lees verder in de papieren Filter