Het homeopatische gebaar van de vertaling    53-59

Erín Moure
Vertaling: Katelijne De Vuyst

Erín Moure schreef onderstaande tekst voor Poetry International Rotterdam 2011. Hij handelt over het verband tussen lichaam en vertaling, hoe belichaming een weerslag heeft op de vertaling. Oorspronkelijk schreef ze haar bedenkingen in het Galicisch op. Tijdens haar voordracht in Rotterdam vertaalde ze hem voor de vuist weg, wat aanleiding gaf tot pauzes, aarzelingen, een soms enigszins bizarre overdracht waarin de ‘gedachtestroom’tot uiting kwam. In de gedrukte versie ontbreken deze aarzelingen. Daarom is dit een andere tekst.

Lees verder in de papieren Filter