‘Finger-paint with Indian ink’    11-20

Kindergedichten van Annie M.G. Schmidt in vertaling

Kiki Coumans

Als er één Nederlandse auteur is die in de loop van de decennia welhaast in ons dna is beland, is het wel Annie M.G. Schmidt. Al meer dan een halve eeuw zijn haar verhalen en gedichten gezichtsbepalend voor de kinderliteratuur in Nederland. Haast iedere generatie is met Annie M.G. Schmidt grootgebracht en komt er via voorlezen aan eigen kinderen of kleinkinderen opnieuw mee in aanraking.

Duits

De oorspronkelijke uitgave van Schmidts eerste bundel versjes, Het fluitketeltje en andere gedichten, was volgens het omslag geschikt voor lezers van ‘6 tot 96 jaar’, destijds een uitzonderlijk breed spectrum. Maar hoe zit het met de reikwijdte van de koningin van het Nederlandse kinderverhaal over de grens? Zeker, er is ontzettend veel vertaald, en in ontzettend veel talen – zo zijn Wiplala en Minoes in tientallen talen verschenen, tot aan het Ests, IJslands en Sri Lankaans toe. Toch is niet eens zo’n heel groot deel daarvan nog leverbaar. De hier zo welbekende Jip en Janneke zijn al wat onbekender in andere landen. Van Pluk van de Petteflet bestond tot voor kort nog geen Engelse vertaling.

Wat de kinderverzen betreft is het aanbod nog veel beperkter. Tot voor kort bestonden er vier uitgaven, die bovendien allang niet meer leverbaar zijn. In Frankrijk is er midden jaren negentig een Pippeloentjeboek verschenen onder de titel Les comptines de Robinson. Voor Duitse kinderen waren er in dezelfde tijd Pippelu, der klein Bär en een bloemlezing met dierenversjes, Lauter nette Tiere. In het Engels is eind vorige eeuw het omvangrijke, uitbundig geïllustreerde Pink Lemonade verschenen.

Lees verder in de papieren Filter