Eigen vertoog eerst    56-70

Vertaling als een bedreiging voor culturele identiteit

Clem Robyns

Abstract: Vertalingen introduceren vreemde elementen in een cultuur, die niet beantwoorden aan de ‘eigen’ conventies en daardoor de vanzelfsprekendheid van die conventies in twijfel trekken. Tegenover deze vreemde cultuurelementen en de import ervan kunnen verschillende posities worden ingenomen.

 

Lees verder in de papieren Filter